Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

1964 ve 1967 Kıbrıs krizleri sırasında ABD'nin Kıbrıs politikaları

US?s foreign policy towards Cyprus during the Cyprus crisis of 1964 and 1967

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 250696 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Aktaş, Altan, 1964 ve 1967 Kıbrıs Krizleri Sırasında ABD'nin Kıbrıs Politikaları, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Melek Fırat, 228 s.Bu tez, 1964 ve 1967 yıllarında Kıbrıs'ta yaşanan krizleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu iki kriz sırasında izlediği politikaları ele almaktadır. Tezin amacı ABD'nin 1964 ve 1967 krizlerinde takındığı tutumları detaylı bir şekilde inceleyerek bütün bu süreç boyunca Kıbrıs'a ve Kıbrıs sorununa yönelik politikasının özelliklerini ortaya koyabilmektir.Birinci bölümde, Kıbrıs sorununun uluslararası bir anlaşmazlık olarak ortaya çıktığı 1950'li yıllarda ABD'nin Kıbrıs'ın da içinde yer aldığı Ortadoğu bölgesine yönelik politikası, bu bölgede SSCB ile yaşadığı rekabet ve Kıbrıs sorununa yaklaşımı anlatılmaktadır. Ayrıca ABD'nin ülkesinden kilometrelerce uzak bu adada yaşanan olayları neden yakından takip ettiğini açıklayabilmek için de Kıbrıs'a yönelik ilgi/kaygı noktaları ile Kıbrıs'taki çıkarlarını ortaya koymak bu bölümün hedeflerinden biridir.Tezin ikinci bölümünde, 1964 yılında Kıbrıs'ta yaşanan kriz ve ABD'nin kriz boyunca izlediği politika ele alınmaktadır. Bölümün esas amacı ABD'nin 1964 yılı boyunca krize yönelik yaklaşımının temel niteliklerini açıklayabilmektir. Bununla birlikte, kriz sırasında ABD'nin taraf ülkelere yönelik girişimlerinin Kıbrıs sorununa etkisini ortaya koymak da bu bölümün başka bir hedefidir.ABD'nin 1964 Kıbrıs krizi boyunca takındığı tutumun taraf ülkelerle olan ilişkilerine yönelik etkileri ve 1964 - 1967 yılları arasında Kıbrıs sorununa yöneliktutumu, üçüncü bölümün konusunu oluşturmaktadır. Bu bölümün amacı ABD'nin 1967 krizi sırasında takındığı tutumu daha iyi açıklayabilmek için iki kriz arası dönemde yaşanan gelişmeleri incelemektir.Dördüncü ve son bölümde ise ABD'nin 1967 Kıbrıs krizi sırasında takındığı tutum anlatılmaktadır. 1967 krizi boyunca ABD'nin krizi sona erdirmeye yönelik girişimlerinin ve genel olarak takındığı tutumun niteliklerini açıklamak bölümün temel hedefidir. Bununla birlikte bu bölümün son kısmında ABD'nin iki kriz sırasında takındığı tutumlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

Summary:

Aktaş, Altan, US?s Foreign Policy Towards Cyprus During the Cyprus Crisis of 1964 and 1967, Master?s Thesis, Advisor: Prof. Melek Fırat, 228 p.This thesis deals with the Cyprus crisis of 1964 and 1967 and the policies of the United States of America during these crisis. The aim of the thesis is to put forward the features of US policy towards Cyprus and Cyprus problem by analysing the US?s attitude in details during 1964 and 1967 crisis.In first chapter, US?s foreign policy toward Middle East region which includes Cyprus, the rivalry between US and USSR on this region and US?s approach to Cyprus problem during 1950?s when Cyprus problem has emerged as an international problem are defined. Also, putting forward the US?s main concerns/anxieties towards Cyprus and national interests on Cyprus to explain why US did so closely monitore the events on this island that so far away from her country is one of the main goals of this chapter.Second chapter of this thesis handles the Cyprus crisis of 1964 and US?s policy during this crisis. The main aim of this chapter is to explain basic features of US approach to the crisis during 1964. Accompanying this, putting forward the effects of US?s attempts towards Cyprus problem is another goal of this chapter.The effects of US?s attitudes during 1964 Cyprus crisis on her relations with concerning countries and her attitudes towards Cyprus problem between the years of 1964 - 1967 are the subjects of third chapter. The aim of this chapter is to analyse thedevelopments of term between two crisis for explaining US?s attitude during 1967 crisis.In fourth and the last chapter, US?s attitude during Cyprus crisis of 1967 is dealt with. To explain the characteristics of US?s attempts to end the crisis and her general attitudes is the main goal of this chapter. And also, US?s attitudes during these crisis are assessed comparatively in the last part of this chapter.