Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

1968-1980 yılları arasında Türkiye'de yaşanan politik olayların aynı dönemdeki Türk siyasal sinemasına yansımaları

From 1968 until 1980 lived in Turkey is the reflection of the political and social events on Turkish cinema

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 351057 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Toplumsal bilinçlenmenin ve aydınlanmanın temelini oluşturan sinema, var olduğu toplumda belge niteliği kazanarak geçmişin ya da olguların yansıtıcısı olma sorumluluğunu da üstlenmiştir. Sanatın ve estetiğin de birlikteliğinde toplumsal olaylara ışık tutup görülmeyenleri gösterebilme, yaşanılanları hatırlatma ve bunu yaparken izleyiciyi bilinçlendirip harekete geçirme özelliğine sahiptir.Bu çalışmada dünyada çığır açmış bir dönemin; 68 kuşağı ve 70?li yılların, Türkiye?deki etkileri ve sinemaya yansıdığı süreç ele alınmıştır. Siyasal sinema kavramının da incelendiği bu çalışmada dönemin sinemaya yansıması ve izleyiciye/halka ulaşabilme çabası incelenmiştir. Dönem filmlerinin de incelendiği bu çalışmada temel olarak 1975 yılında perdeye yansıyan ?Bir Gün Mutlaka? filmi incelenerek siyasal sinemanın dönemleri perdeye nasıl ve ne kadar aktarabildiği üzerine çalışılmıştır. Çalışmanın sonunda da belirtildiği üzere siyasal sinema toplumların uyarılmasında ve harekete geçirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Anahtar Kelimeler: 68 kuşağı, siyasal, siyasal sinema, toplumsal bilinçlenme.

Summary:

Forming the basis of social awareness and enlightenment, cinema, possesing documentary qualities, has also been taking on the responsibility of reflecting the past or the cases of the society it belongs to. Using art and aesthetics, cinema has the ability to shed some light on social events, pointing out the unseen, reminding the history and in doing so it inspires and mobilizes the viewer, by making them conciuos.In this study, the effects of 68 generation and the 70s on Turkey and cinema, the period which has opened a new era in the world, are discussed. This study mainly examines the reflection of the period on cinema and its effort to reach audience / public, as well as the ?political cinema? concept. Being one of the movies of the period, ?Bir Gün Mutlaka? which was screened in 1975, was examined in means of how and how much political cinema was able to project the period on the big screen. As stated in the conclusion of the study, political cinema has an important role in disabusing and inspiring of societies. Keywords: 68 generation, political, political cinema, social awareness.