Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Coğrafya Anabilim Dalı

2002

1970-2000 yılları arasında Ardeşen-Hopa arasında kıyı kullanımındaki değişiklikler

Coastal land use changing in Ardeşen-Hopa 0n 1970-2000

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 135239

Tezi Bul
Özet:

oz Türkiye'nin diğer kıyılarında olduğu gibi Ardeşen-Hopa arasındaki kıyı şeridinde de kıyı kullanımı ve planlaması konusundaki yanlış uygulamalardan kaynaklanan problemler görülmektedir. Genelde yüksek kıyıların görüldüğü fakat yerleşmelerin yer seçiminde alüvyal fanların önemli rol oynadığı bu kıyı kesimde halen çok önemliymiş gibi gözükmeyen, ama uzun vadede genişçe bir alanda degradasyonal orta değişimlerinin görüleceği düşünülmekte, jeolojik ve coğrafi yapı göz önünde bulundurularak gerekli önlemlerin hemen alınması gerekmektedir. Denizden kum ve çakıl alımı, kıyıda çeşitli betonarme yapılar, yanlış yol güzergahları ve sahillerde kayalık doldurma işlemleri ve daha birçok uygulama sahada tespit edilen problemlerden sadece birkaçıdır. Kapsamlı ve koordine bilimsel araştırmalar ile detaylı ÇED çalışmalarının gerektiği sahada geçen 20 yıllık sürede kıyıda sürekli bir tahribat ve kıyının dengesini bozucu eylemler görülmektedir. ABSTRACT As it is seen in the other coasts of Turkey, the coastal zone between Ardeşen and Hopa is suffering from wrong applications in terms of coastal zone use and planning. In this part where the high coasts are dominant, in general, and the fluvial fans play an important role in choosing of settlement areas, degradational changes being not important for today can be dangerous in the future and some precautions needed in the area must be taken by considering geological and geographical conditions. Getting out the sand and pebbles from the sea bottom, reinforced concretes in the coasts, wrong road directions and filling the coasts with rocks etc. constitute some of problems present in the area. Coordinated and comprehensive studies which are to be carried out by scientists must be done and ÇED "Environmental impact assement" works are needed and almost the all activities along the coastal zone are destructive the natural balance of the coasts.

Summary:

oz Türkiye'nin diğer kıyılarında olduğu gibi Ardeşen-Hopa arasındaki kıyı şeridinde de kıyı kullanımı ve planlaması konusundaki yanlış uygulamalardan kaynaklanan problemler görülmektedir. Genelde yüksek kıyıların görüldüğü fakat yerleşmelerin yer seçiminde alüvyal fanların önemli rol oynadığı bu kıyı kesimde halen çok önemliymiş gibi gözükmeyen, ama uzun vadede genişçe bir alanda degradasyonal orta değişimlerinin görüleceği düşünülmekte, jeolojik ve coğrafi yapı göz önünde bulundurularak gerekli önlemlerin hemen alınması gerekmektedir. Denizden kum ve çakıl alımı, kıyıda çeşitli betonarme yapılar, yanlış yol güzergahları ve sahillerde kayalık doldurma işlemleri ve daha birçok uygulama sahada tespit edilen problemlerden sadece birkaçıdır. Kapsamlı ve koordine bilimsel araştırmalar ile detaylı ÇED çalışmalarının gerektiği sahada geçen 20 yıllık sürede kıyıda sürekli bir tahribat ve kıyının dengesini bozucu eylemler görülmektedir. ABSTRACT As it is seen in the other coasts of Turkey, the coastal zone between Ardeşen and Hopa is suffering from wrong applications in terms of coastal zone use and planning. In this part where the high coasts are dominant, in general, and the fluvial fans play an important role in choosing of settlement areas, degradational changes being not important for today can be dangerous in the future and some precautions needed in the area must be taken by considering geological and geographical conditions. Getting out the sand and pebbles from the sea bottom, reinforced concretes in the coasts, wrong road directions and filling the coasts with rocks etc. constitute some of problems present in the area. Coordinated and comprehensive studies which are to be carried out by scientists must be done and ÇED "Environmental impact assement" works are needed and almost the all activities along the coastal zone are destructive the natural balance of the coasts.