Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

2017

1970-2000 yılları arasında yazılmış Kıbrıs Türk piyeslerinin tematik açıdan incelenmesi

The research about Turkish-Cypriot stage plays which were written between 1970 and 2000 in terms of their thema

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 475277

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada 1970-2000 arası Kıbrıs Türk Edebiyatı'nda tiyatro türünün gelişimi incelenmiştir. Çalışma, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Kıbrıs Türk Tiyatrosu'nun gelişimi anlatılarak, 1973 yılında Gençlik, Spor ve Kültür İşleri Dairesi tarafından "Sahne Oyunları Yazma Yarışması" ile 1984 yılında Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun düzenlediği "Oyunlar 84" yarışması hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümde ise 1970-2000 yılları arasında kaleme alınan Kıbrıs Türk piyesleri tematik açıdan incelenmiştir. Bu incelemenin anlaşılır olabilmesi açısından tematik açıdan incelenen piyesler üç ana başlık altında toplanmıştır. Buna göre; Tarihî Gerçeklere ve Ulusal Düşünceye Dayanan Piyesler, Toplumsal Piyesler ve Mitolojiye Dayanan Piyesler'dir. Bu ana başlıklar da piyesler dikkate alınarak kendi arasında alt başlıklara bölünmüştür.

Summary:

In this research, the progress of the theatre in Turkish-Cypriot Literature between 1970 and 2000 is studied. This papar is divided into two parts. In the first part, the establishing of Turkish-Cypriot Theatre is mentioned and the progress of Turkish-Cypriot Theatre from 1970 to 2000 is demonstrated. Moreover, it is given information about the history of Turkish-Cypriot State Theatres, the history of Nicosia Municipal Theatre and the competitions of writing stage plays which were between 1973 and 1984. In the second part, Turkish-Cypriot stage plays which were written between 1970 and 2000 are classified in terms of their topics and examined. These topics are; plays based on historical facts and national thoughts, plays about society, plays about domestic relations, plays about cultural diversity, plays about marriage problems, plays about interclass conflict, plays about social injustice and corruption, plays about stoppage of the labor, plays about criticism of the bed habits, plays about education and educational problems and plays based on mythology. In addition, it is given information about the plays which were performed between 1970 and 2000 whichout script.