Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Resim Anasanat Dalı

1970 sonrası Türkiye'deki sosyolojik değişimlerin Mehmet Güleryüz resimlerindeki renk ve desene etkisi

The effect of sociological changes in Turkey after 1970 on the color and pattern of Mehmet Güleryüz's

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 474431 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Mehmet Güleryüz, 1938 yılında Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olarak doğmuştur. İçinde yetiştiği ailenin Cumhuriyet öncesi Türkiye'ye ait Osmanlı gelenek ve göreneklerinden gelmesinden dolayı her iki kültürden de beslenerek büyümüştür. Sanatçının Cumhuriyetin ilk yıllarına ait siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel değişimlerden de etkilendiği düşünülerek, bu dönemden itibaren günümüze kadar meydana gelen sosyolojik değişimler gözlemlenmiştir. Türkiye, 1970'li yıllarda siyasi karışıklık ve hareketlilik içindedir. Güleryüz, köklerinin uzandığı Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönem sosyo-kültürel ortamına doğal ve duygusal olarak yakındır. Fakat bu arada içinde büyüyüp olgunlaştığı toplumla da sıkı bağları vardır. Yurtdışında yaşadığı dönemde kendisini, bir arada olduğu Türklerle ve ülkesinin genel siyasi gündemiyle daha da fazla ilgilenmek durumunda hissetmiştir. Mehmet Güleryüz sanat hayatı boyunca resimlerinde, heykellerinde ve performans gösterilerinde toplumsal değişimin izlerini ve sorunlarını yansıtan eserler meydana getirmiştir. Güleryüz'ün kullandığı teknik, eserindeki konu ile birlikte rahatsızlığını iletmek için kullandığı bir araçtır. Toplum içindeki sınıfsal göstergeler, kadın istismarı, doğa tahribatı, siyaset, kişilik bozuklukları, cinsellik, hayvan hakları gibi konular eserlerine konu olan başlıklar olarak göze çarpmaktadır. Sanatçı, bu konulardaki rahatsızlıklarını farklı dönemlerde yapmış olduğu eserleri ile Türkiye'deki sosyolojik olayları çarpıcı şekilde yansıtmıştır. Bu çalışmanın kapsamında bahsi geçen Mehmet Güleryüz'ün çalışmaları irdelenmiş ve kişisel uygulamalarımda yansıtılmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Mehmet Güleryüz, 70 sonrası, yağlı boya resim.

Summary:

Mehmet Güleryüz was born as a Turkish citizen in 1938. As his family adopted Ottoman traditions which belonged to pre- republican Turkey, he was raised to be influenced by the two cultures. The artist was not only influenced by the political, economical changes of the early years of republic but also social and cultural as a result of this sociological changes have been observed from that era to present. There was a political disturbance in Turkey in 1970. Güleryüz felt intimacy to socio cultural environment of final stage of Ottoman Empire. However; he has also close ties to the in society in which he grew up. When he lived in abroad he felt the necessity of dealing with the political agenda of his country and the Turks whom he lived together with. Throughout his art life Mehmet Güleryüz has created works of art which reflect the society's change and problems. The technique which Güleryüz has used I can be regarded as a tool which helps him convey his annoyance and the subject of his works of art. Class discrimination in the society, women abuse, nature destruction, politics, personality disorder, sexuality, animal rights are the subject matters of his work. The artist has reflected sociological events in Turkey and his annoyance about these subjects very strikingly through his works which he created different period. Within the context of this study, the works of Mehmet Güleryüz has been scrutinized and studied to be influenced by these works on my personal performance. Keywords: Mehmet Güleryüz, after 70's, oil painting.