Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

1970'li yıllarda Yeşilçam ve Türkiye'nin kültürel hayatı

Yeşilçam and the cultural life of Turkey in 1970s.

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 100200 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Arslan, Umut Tümay, 1970'li Yıllarda Yeşilçam ve Türkiye'nin Kültürel Hayatı, Yüksek Lisans Tezi, Danışman:Prof Dr Nilgün Abisel, 210s Yeşilçam Sineması'nı Türkiye'de popüler kültürü oluşturan esas unsurlardan biri olarak değerlendiren bu çalışma, Yeşilçam 'in Türkiye'nin kültürel hayatında yaşanan değişimleri ve bu değişimlerin toplumsal düzeyde nasıl karşılandığını okumak için elverişli bir zemin olduğunu savunmaktadır Bu nedenle, çalışmada, Türkiye'nin 1970'li yıllardaki kültürel hayatı, dönemin suç, şiddet ve erkeklik temsillerini içeren dört Yeşilçam filminin çözümlenmesiyle, okunmaya çalışılmaktadır Filmlerin toplumsal tarihle kurdukları ilişkinin bir anlamlandırma ilişkisi olduğu savına dayanan bu çalışma, bu ilişkiyi çözümleyerek filmlerdeki temsillerin dönemin toplumsal anlam haritasındaki yerlerini bulmaya çalışmaktadır Çalışma, filmlerin toplumsal hayatın çelişkilerine, değişimlerine farklı yanıtlar getirerek bu yolla gerçekliğin inşasına katkı yaptıklarını ifade eden inşacı temsil kuramına dayanmaktadır Buna göre, film bir anlamlandırma pratiği olarak tanımlanmakta ve filmlerin içerdikleri temsillerin çözümlenmesi yoluyla, toplumun arzularının, endişelerinin ve fantezilerinin neler olduğu ve bunların nasıl yatıştırıldığı ya da tatmin edildiği açığa çıkarılmaktadır Bu amaçla başvurulan yapıçözücü yöntem, temsilin iki ana ekseni olan metafor ve metonimi aracılığıyla, filmlerdeki metaforik ve metonimik temsilleri görünür kılmaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABSTRACT Arslan, Umut Tümay, Yeşilçam and Cultural Life of Turkey in 1970s, Master's Thesis, Advisor: Prof Dr Nilgün Abisel, 21 Op Considering Yeşilçam as a constitutive component of popular culture in Turkey between 1950 and 1980, this thesis argues that Yeşilçam is a convenient ground for reading changes in cultural life and responses to these changes in different historical periods Accordingly, present study attempts to read the cultural life in 1970s through four Yeşilçam films which involve representations of crime, violence and masculinity Assuming that the relation between movies and social history is one of sign-i-fication, the present work analyses this relation with an aim to reveal the place of cultural representations these films employed in the conceptual map of the period in question This work rests upon constructionist approach which assumes that movies contribute to the construction of social reality as they are genuine attempts to sign-i- fy changes and contradictions in society In accordance with the main assumption of this approach, film is considered as a practice of sign-i-fication and representations in a film are analyzed in order to disclose what the desires, anxieties and fantasies of society are and how they are tranquillized and satisfied Using deconstruction as a strategy of film analysis, this thesis analyses metaphoric and metonymic representations, Le two main axes of representation The analysis of metaphoric and metonymic representations enables this study to delineate the social reality these films constructed and to reveal the material bonds shadowed by the metaphors used ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.