Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Yapı Mühendisliği Bilim Dalı

1975 Türk Deprem Yönetmeliğine göre projelendirilen mevcut betonarme binaların deprem performanslarının incelenmesi

Seismic performance analysis of existing reinforced concrete buildings designed according to 1975 Turkish Seismic Code

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 363585 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, mevcut betonarme yapıların deprem güvenliklerinin belirlenmesi amacı ile 1975 Türk Deprem Yönetmeliğine göre projelendirilmiş dokuz adet mevcut betonarme bina ele alınarak, DBYBHY 2007'deki doğrusal elastik yöntemlerden Eşdeğer Deprem Yükü yöntemi, PERA (Performance Based Rapid Assesment Method) Hızlı Performans Değerlendirme Yöntemi ve RBTE (Riskli Binaların Tespit Edilmesi)esasları kullanılarak, mevcut betonarme binaların deprem performansları belirlenmiş ve yöntemlere göre elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Summary:

In this thesis study, seismic performances of nine existing reinforced concrete buildings designed according to the 1975 Turkish Seismic Code are evaluated based on TSDC 2007, Performance Based Rapid Seismic Assessment Method (PERA) and Code for Determining Seismic Risky Buildings (RBTE). A parametric analysis is also carried out considering different soil and concrete characteristics. Estimated number damage levels are determined and overall performance of the structure obtained. Finally, the obtained results are compared to each other.