Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

1980-1990 arası türk sinemasında kentsel ailede kadının konumu

The situation of woman in the urban family in turkish cinema between 1980-1990

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 208326 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalısma, Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve kültürel hayatında yasanan degisimleri ve bu degisimlerin toplumsal alanda nasıl ifade olanagı buldugunu incelemek için Türk sinemasının elverisli bir alan oldugunu savunmaktadır. Türkiye'de 1980 öncesi ve sonrasının benzer ve farklı yanlarının çalısmadaki öneminden dolayı, dönemin özelliklerini temsil eden Yesilçam melodramları ve 1980-90 arası Türk sinemasından örnek filmler çözümlenmistir. Ele alınan filmlerde aile içindeki kadın temsillerinin dönemin toplumsal ortamındaki yeri bulunmaya çalısılmıstır. Çalısmada çözümlenen Yesilçam melodramlarında kadınları geleneksel söylemin içerisinde konumlandıran muhafazakâr görüs agır basmaktadır. 1980 askeri müdahalesi sonrasında ise ifade olanagı bulan feminist hareket, kadın ve erkegin aile içindeki rollerinin yeniden tanımlanmasını gündeme getirir. Kadının aile içindeki geleneksel rollerine alternatif bir bakıs açısı getiren feminist yaklasımın yanı sıra, 1980'lerde kapitalizmin gelismesiyle birlikte dünyadaki gelismelere paralel olarak Türkiye'de de yasanan ekonomik degisimler ve tüketim ideolojisi, kadının is yasamında aktif olarak yer almasıyla birlikte aile içindeki konumunda da degisimler gözlenmistir. Kadının cinselligini yasama biçimi ve aile içi siddet söyleminde de Yesilçam melodramlarına göre farklılık görülmüstür

Summary:

This study asserts that Turkish cinema is favorable in order to examine the changes which are experienced in the economical, social and cultural life of Turkey and how these changes accentuate themselves in social area. Due to the impotance of the similar and different aspects of Turkey before and after 1980, Yesilçam melodramas representing the properties of the period and sample movies of Turkish cinema during 1980-1990 were analyzed. In the movies which are elaborated, place of the women representatives within the family in the social environment of the period was strived to be found out. In the melodramas which are analyzed in the study, conservative standing is predominantly felt which position the women in the conventional expression. Following 1980 military intervention, feminist movement which found the possibility to articulate itself brings up redefinition of roles of men and women within the family. Besides the feminist approach which brings an alternative view to the traditional roles of women within family, consumption ideology and economic changes which were undergone in Turkey in parallel to the global changes during 1980s by growth of capitalism, changes were also observed in positioning of women in family after it became an active participant in business world. Furthermore, format of experiencing of their sexuality by women and their expression of domestic violence showed differences compared to Yesilçam melodramas.