Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Politikası Bilim Dalı

2007

1980-2000 yılları arasındaki ihracat artısının devlet-işadamı ilişkisi çerçevesinde incelenmesi

The investigation of the export promotion between the years 1980-2000 according to the relationship between state and businessman

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 217594

Tezi Bul
Özet:

Günümüze kadar, gelismekte olan ülkeler için önemli bir sorun olan dövizdarbogazını asmanın yolları konusunda iktisat literatüründe birçok görüs önesürülmüstür. Özellikle gelismekte olan ülkeler ihracat artısı sonucu kazandıkları dövizile bu sorunu asmaya çalısmıslardır. 1980 yılı sonrasında, Türkiye de bu problemiçözebilmek için ihracata yönelik sanayilesme stratejisi kapsamında önemli bir araçolan tesvik stratejisini yürürlüge koymustur.Çalısmada, 1980?2000 yılları arasında ihracata dayalı sanayilesme stratejisive tesvikler ele alınarak ihracat tesvikleri uygulamaları ile karsılasılan sorunlarincelenmistir. Bu nedenle çalısma devlet isadamı iliskisinin analizini de amaçlamıstır.Üç bölümden olusan bu çalısmada öncelikle ihracatı tesvik önlemleri ve dünyadakitesvik sistemleri ele alınmıstır. kinci bölümde Türkiye'de uygulanan tesvikstratejileri ve tesvik tedbirleri incelenmis ve son bölümde ihracatın devlet isadamıiliskisine etkisi analiz edilmistir. Bu çalısmayla, 1980?2000 arası dönemde; ihracatıtesvik tedbirlerinin Türkiye'deki devlet isadamı iliskisini kuvvetlendirdigi sonucunavarılmıstır.

Summary:

Many thoughts have been proposed in the economics literature in the subjectof overcoming currency strait, which is an important problem for developingcountries. Especially developing countries have tried to solve this problem bygathering foreign currency from exporting. In time after 1980, Turkey carried out thepromotion strategy, which is an important tool within the export-basedindustrialization strategy, in order to overcome this problem.In this study, it has been investigated the export-based industrializationstrategy and promotions between the years 1980 and 2000 and also the application ofivthe export promotions and the problems which are faced. Therefore, the study hasaimed the analysis of state-businessman relationship. In this study, which consists ofthree chapters, it has been treated primarily the precaution of export promotion andthe export promotion system in the world. At the second chapter it has been examinedthe export promotion strategies and precautions in Turkey and at the last chapter ithas been analyzed the influence of export to the state-businessman relationship. Withthis study it has been concluded, that the export promotion precautions strengthenedstate-businessman relationship in Turkey.