Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı / Güzel Sanatlar Eğitimi Bilim Dalı

1980 sonrası Atatürk imgesinin yeniden üretiminde anıt ? heykellerin rolü

The role of monuments in the post-1980 reproduction of Atatürk image

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 234246 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1980 Sonrası Atatürk Imgesinin Yeniden Üretimi? konulu bu çalısma;Atatürk anıtları, 1980-1998 döneminde siyasal-mekansal dinamiklerinçevreledigi ortam içinde nasıl bir degisim geçirmistir? sorusunaodaklanmaktadır Çalısmanın birinci bölümünde, siyasal-mekansal ile anıtarasındaki iliskinin çözümlenmesine yönelik araçsallastırma kavramıüzerinden gelistirilen ve dört temel ögeyi içeren bir çözümleme çerçevesiolusturulmustur ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The study, reproduction of the post-1980 Atatürk image, focuses on theproblem of the nature of the Atatürk monuments? transformation between1980-1998 vis-à-vis the climate shaped by political-spatial dynamics of thetime The first chapter of the study deals with the framework of the analysis,which includes four essential elements and is developed based on the notionof instrumentalization The notion instrumentalization here is meant to analyzethe relation between the concepts ?political-spatial? and the monument Theframework is based upon elements of recall-memory, image-symbol, visualitydisplayand cultification Historical processes and background is also appliedthroughout the study to shed light onto the main problem Moreover, a hybridaesthetic criterion is built up in order to reproduce technical information of thefield Thus the study infers five outcomes of the analysis of factual variation ofAtatürk monuments? themes in the course of the abovementioned period First, all monuments of this period are evidently monotypes; second,monuments have come to be created under massive influence of cultsregarding Atatürk and his epoch; third, monuments of the period are in fact amyriad of duplications of an original one; fourth, the signs of transformation ofAtatürk image can be read through those monuments; fifth and the last, thosemonuments are instrumentalized as a sort of reflex surfacing at societalruptures ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.