Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı

1980 sonrası değişimin ışığında kadın ve liderlik olgusu: Tansu Çiller örneği

The phenomenon of women and leadership in the light of the change after 1980: Tansu Çiller example

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 302057 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1980 sonrası gelişen dönüşüm sürecinin kadının toplumsal rolü üzerindeki etkisinin araştırıldığı bu tez, kadının siyaset içindeki konumunun sorgulanması açısından önemlidir Tarihsel gelişim süreci incelendiğinde kadınlar açısından cinsiyet ayrımının en yoğun olarak yaşandığı alan siyasal etkinlikler alanıdır Bu durumun kökleri sosyo-kültürel yapıda, açıkça toplumdaki cinsiyet ayrımında aranmalıdır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This thesis which examines the effect of post-1980 transformation period on the societal role of women is important from the perspective of enquiry into the position of women in politics When historical progress is examined, it is seen that gender discrimination is concentrated in the political activities arena The root causes of this situation should be sought in socio-cultural structure, more precisely in gender discrimination within the society ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.