Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

2014

1980 sonrası dönemde Türkiye'de muhafazakâr bireylerin tüketim toplumunda var olma deneyimleri

Consumer society experiences of conservative individuals in Turkey after 1980

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 388992

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışma, muhafazakârlık, tüketim kültürü ve bu kültürün muhafazakâr bireylerin yaşamlarındaki yansımaları olmak üzere üç temel boyuttan oluşmaktadır. İncelememiz öncelikle muhafazakârlık kavramı ile başlayıp, tüketim kültürünün zaman içerisindeki serüveniyle devam edip modern zamanların ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan bu kültürün muhafazakâr bireylerin yaşamlarındaki yansımalarına dair teorik alt yapının aktarılması ve nitel çalışma bulgularının değerlendirmesi ile son bulmaktadır. Tezimiz boyunca tüketimin farklı alanlara da değen bir saha olduğunu göz önünde bulundurarak, bu pratikler bütününü derinlemesine inceleyip bireylerin ve toplumların yaşamındaki etkilerine dair bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu genel çerçevede edinilen bilgilerin yardımıyla muhafazakâr bireylerin gündelik hayatlarındaki tüketim kültürü göstergeleri özelinde araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar esnasında edinilen teorik bilgilerin gerçek hayattaki yansımalarını görebilmek için nitel araştırma tekniği ile muhafazakâr bireylerin tüketim alışkanlıkları mercek altına alınmıştır. Teorik ve pratik bilgilerin harmanlanması sonucu oluşturulan sonucu oluşturulan fikir bütünü ile çalışma noktalanmıştır. Anahtar Kelimeler: Muhafazakârlık, Muhafazakâr Bireyler, Tüketim Kültürü, Tüketim Toplumu, Toplumsal Değişme, Kültürel Değişme

Summary:

This dissertation has been composed of three fundamental parts named conservatism, consumption culture and the reflections of this culture on conservative individuals' lives. Following the definition of the concept "conservatism", theoretical background and findings of qualitative study concerning consumption culture -an inseparable component of modern world- and its effects on individuals have been presented. Consumption culture, a branch of many other fields together with Sociology, is a subject that needs to be dealt as a whole. Due to this reason, its effects on individuals and societies have been thoroughly examined regarding the fact that consumption is a field being interrelated to many others. With the help of data collected, indicators of consumption culture in individuals' lives have been searched for. So as to compare theoretical information and real-life occurrences, conservative individuals' consumption habits have been investigated through qualitative research method. At the end of the study, it has been represented a combination of theoretical and practical information on these fields.