Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Müzik Bilimleri Bölümü / Sahne Sanatları Anasanat Dalı / Opera Sanat Dalı

2009

1980 sonrası müzikal tiyatroda yeni yaklaşımlar ve mega müzikaller

Megamusicals and new approaches in musical theatre after 1980

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 262722

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada amaçlanan, Broadway `Megamüzikal' fenomeninin ortaya çıkış sebeplerinive 1980'lerden günüze kadar gelişimini araştırmak, müzikal tiyatroda yarattığı işitsel vegörsel açıdan farklı estetik anlayışlarını ortaya koymak, buna bağlı olarak da teatralstilini, teknolojisini ve sosyo-ekonomik güç olarak etkilerini incelemektir. İncelemede,türün yaratıcıları ve eserleri, eleştirmen ve seyirci algısında oluşan zıtlıklar,megamüzikalleri şekillendiren içsel ve dışsal faktörler ve bunların etkileşimleri ilemüzikal tiyatro sektöründe yarattığı sonuçlar ele alınacaktır.

Summary:

This study aims, to investigate the reasons to the formation and development of theBroadway `Megamusical? phenomenon since 1980s, to evaluate the impacts of its audioand visual aesthetics and to examine its theatrical style, tecnology and socio-economicforce. The creators of the genre and their works and the conflict between the reception ofthe audience and the critics will be undertaken and internal-external elements defining themegamusicals, their interactions and the industry-specific results will be discussedthroughout the process.