Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye Bölümü / Maliye ve Ekonomi Anabilim Dalı / Maliye Bilim Dalı

1980 sonrası Türk dış borçları ve dış borçlanmada risk yönetimi

Turkish external debt after 1980 and risk management in the management of external debt

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 228145 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tezin amacı, dışa açılım süreciyle beraber Türkiye için önemli bir sorun olmaya başlayan dış borçların nedenlerini, dış borç stokunun nasıl bir seyir izlediğini, dış borçlarının sürdürülebilir olup olmadığını ortaya koymak; dış borç yönetiminde karşılaşılan riskleri ve bu riskleri minimize etmede kullanılan teknikleri irdelemek, kamu dış borçları yönetilirken risk yönetiminin esas alınıp alınmadığını değerlendirmektir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The purpose of this dissertation is to explain the reason of the external debt begun to be a problem for Turkey and how the debt stock has structure and if external debt is sustainable; is to analyse the risk exposed in the external debt management and derivative instrument for decreasing these risks and is to assess if risk management is taken into consideration in the external debt management process The dissertation is decomposed into three major parts In the first part, it is displayed what the meaning of public debt and source of debt and the reason of debt ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.