Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Edebiyatı Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı

2009

1980 sonrası Türk edebiyatında popüler roman

Popular novel in Turkish literature after 1980

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 263014

Tezi Bul
Özet:

Araştırmamızda 1980 sonrası Türk edebiyatında popüler romanın gelişimi incelenmektedir. İlk bölümde ?popüler kültür? ve ?popüler edebiyat? terimlerinin kavramsal çerçevesi çizilerek, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde konuyla ilgili olarak geliştirilen kuramlar incelenmektedir. İkinci bölümde, popüler edebiyatın Batı'da ve Türkiye'deki gelişimi üzerinde durulmaktadır. Metin okumalarına ayrılan üçüncü bölümde ise 1980'den sonra yazılan popüler edebiyat ürünleri aşağıdaki başlıklar altında sınıflandırılmakta ve incelenmektedir: Aşk, bilim kurgu, fantastik, polisiye, hidayet, korku, casus, siyasal kurgu ve popüler tarihi romanlar. Her başlık altında değinilen romanların ait oldukları alt türe yapmış oldukları katkı ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. Bütün gözlemlerin ışığında, çalışmamız 1980 sonrasında popüler Türk romanının her türünde nitelik ve nicelik açısından öteki dönemlerle karşılaştırıldığında belirgin bir gelişme gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Summary:

This study examines the development of popular novel in Turkish literature after 1980. The first part draws a conceptual framework for the terms ?popular culture? and ?popular literature? and reviews the relevant theories developed in Europe and the United States. The second part deals with the development of popular literature in the West and in Turkey. The third part, which is devoted to textual readings, classifies and examines the works of popular literature written after 1980 under the following titles: love, science fiction, fantastic, detective, revelation, (conversion to religion) horror, spy, political fiction and popular historical novels. Under each title is a detailed discussion of how the novels covered contribute to the development of the sub-genre they belong to. Under the light of all the observations, the study makes it clear that after 1980, all the subgenres of popular Turkish novel have made considerable progress both qualitatively and quantitatively, when compared to earlier periods.