Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı

1980 sonrası Türk medyasının sermaye yapısı

The capital structure of Turkish media after 1980

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 280039 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Temelleri XIX. yy'a kadar dayanan ve özellikle 1970'li yıllardan itibaren büyük bir endüstri olma yolunda hızla ilerleyen Türk basını, özellikle 12 Eylül Askeri Müdahalesi'nin getirdiği koşullar etkisinde 1980'li yıllarda Türkiye'nin yaşadığı değişim sürecinden etkilenerek ?medyalaşma? sürecine girmiştir. Bu süreçte Türk basınının sahiplik yapısı da radikal bir değişime uğramış, gazeteci kökenli gazete sahipleri yerini işadamı gazete sahiplerine bırakmıştır. Zamanla bu değişim derinleşmiş ve günümüzdeki halini alarak ?medyada tekelleşme? söylemlerinin ağırlık kazanmasına neden olmuştur.Dünyadaki bütün mal ve hizmet türleri için geçerli olan piyasa kavramının medya için de geçerli olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. İşte bu piyasa kavramını oluşturan tekel, oligopol, tam rekabet gibi piyasa türlerinin incelenerek Türk medya piyasasının bunların hangisine girdiğini tespit etmek ve bu piyasa türünün gazetecilik mesleğine yönelik etkilerini incelemek çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.

Summary:

Turkish press whose history and basics goes up to 19th Century which moves rapidly to become a huge industry since 1970s, particularly the influence of the conditions brought on September 12 Military Coup process of change experienced in Turkey in the 1980s, influenced by "medializing" was put into the process. This process is a radically altered the structure of ownership in the Turkish press, from journalist owners to businessmen owners. Over time, these changes, and deepened by the current state of "media monopoly" discourse has led to weight gain.Applicable to all types of goods and services in the world market is a fact beyond dispute that the concept applies to the media. That is the concept of the market forming a monopoly, oligopoly, perfect competition, such as entering the market to determine which of these species by examining the Turkish media market and the market constitute the aim of the study species to examine the effects of the profession of journalism.