Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Anabilim Dalı

1980 sonrası Türk sanatında dinsel imge kullanımı

The Usage of religious imagery in Turkish art after 1980's

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 135263 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Oz "1980 Sonrası Türk Sanatında Dinsel İmge Kullanımı" başlıklı bu çalışmada çağdaş Türk sanatında dinsel imge kullanma eğilimini hazırlayan sürecin tanımlanması ve sonucun bu süreçte yaşanan gelişmelerle ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır. Ele alınan yapıtlarda simgeleri aranan ve değerlendirilen din İslam dinidir. Türk sanatındaki dinsel imge kullanımı Batı sanatındaki ve diğer İslam ülkelerinin sanatındaki örneklerle karşılaştırılmıştır. Yapıtlarında yer verdikleri diğer konuların yanı sıra dinsel imge kullanımının ağır bastığı sanatçılar olarak Erol Akyavaş, İsmet Doğan, Ergin İnan, Balkan Naci İslimyeli ve Murat Morova belirlenmiştir. Bu sanatçıların yapıtlarında dinsel imge olarak yazı, dinsel öyküler ve dinsel simgeler değerlendirilmiştir. Yöntem olarak, konuyla ilgili kaynak araştırmalarının yanı sıra ele alınan sanatçılarla görüşme yapılması, kendi koleksiyonlarında ya da diğer koleksiyonlarda bulunan yapıtlarının incelenmesi tercih edilmiştir. Çalışmamızın ana yaklaşımı, incelenen sanatçılarının eğilimlerini sosyal değişimler bağlamında değerlendirmeye yönelik olmuştur. Bahsedilen sanatçıların yapıtlarında din, inançlarını, yaşantılarından yapıtlarına taşıdıklarını, yaşadıkları kültürün biçimleyicisi olmayı simgeleyebildiği gibi, sanatçının bugüne ait bir durumu/sorunu ifade etmesinde kullandığı araç ya da biçimsel ve estetik değeri için tercih edilen bir motif de olabilmiştir. Bununla birlikte sanatçı, 1980 sonrasında Türkiye'de din alanında yaşanan gelişmelerin kültürel üretimlerde, tercihlerde ve yaşam biçimlerinde yarattığı durum sonucu dinin bu popülerliğini yapıtına yansıtmış olmalıdır. Abstract In this work titled "The Usage of Religious Imagery in Turkish Art After 1980's", it is aimed at describing the process that led to the tendency to use religious images in contemporary Turkish art and relating the outcome with the developments which took place during this progression. Concerning the works of art, dealt here, the religion, whose symbols are sought after and evaluated, is Islam. The usage of religious imagery in Turkish art is compared with examples in Western art and the art of other Islamic countries. Apart from the other subjects they have dealt with in their art work, Erol Akyavaş, İsmet Doğan, Ergin İnan, Balkan Naci İslimyeli and Murat Morova have been determined to be the artists whose work is strongly influenced by religious imagery. In the works of these artists, as religious imagery; writings, religious stories and religious symbols have been evaluated. Apart from the research done on the subject from different sources, as a preferred method, interviews were done with these artists and their art works, whether in their own collection or in the others, were examined. Our main approach was towards evaluating the tendency of these artists in relation to the social changes. In the works of the mentioned artists, religion enables them to carry their beliefs from their lives to their works and symbolizes to be an influence in forming the culture they live in. Not only that, it also ends up being a preferred motif, for its formal and aesthetic value or a medium for the artist to express a situation/problem belonging to the present day. Together with that/after 1980's, in Turkey, as a result of the situation created by the religious developments, in cultural production, preferences and lifestyles, the artist must have reflected this popularity of religion to his work.

Summary:

Oz "1980 Sonrası Türk Sanatında Dinsel İmge Kullanımı" başlıklı bu çalışmada çağdaş Türk sanatında dinsel imge kullanma eğilimini hazırlayan sürecin tanımlanması ve sonucun bu süreçte yaşanan gelişmelerle ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır. Ele alınan yapıtlarda simgeleri aranan ve değerlendirilen din İslam dinidir. Türk sanatındaki dinsel imge kullanımı Batı sanatındaki ve diğer İslam ülkelerinin sanatındaki örneklerle karşılaştırılmıştır. Yapıtlarında yer verdikleri diğer konuların yanı sıra dinsel imge kullanımının ağır bastığı sanatçılar olarak Erol Akyavaş, İsmet Doğan, Ergin İnan, Balkan Naci İslimyeli ve Murat Morova belirlenmiştir. Bu sanatçıların yapıtlarında dinsel imge olarak yazı, dinsel öyküler ve dinsel simgeler değerlendirilmiştir. Yöntem olarak, konuyla ilgili kaynak araştırmalarının yanı sıra ele alınan sanatçılarla görüşme yapılması, kendi koleksiyonlarında ya da diğer koleksiyonlarda bulunan yapıtlarının incelenmesi tercih edilmiştir. Çalışmamızın ana yaklaşımı, incelenen sanatçılarının eğilimlerini sosyal değişimler bağlamında değerlendirmeye yönelik olmuştur. Bahsedilen sanatçıların yapıtlarında din, inançlarını, yaşantılarından yapıtlarına taşıdıklarını, yaşadıkları kültürün biçimleyicisi olmayı simgeleyebildiği gibi, sanatçının bugüne ait bir durumu/sorunu ifade etmesinde kullandığı araç ya da biçimsel ve estetik değeri için tercih edilen bir motif de olabilmiştir. Bununla birlikte sanatçı, 1980 sonrasında Türkiye'de din alanında yaşanan gelişmelerin kültürel üretimlerde, tercihlerde ve yaşam biçimlerinde yarattığı durum sonucu dinin bu popülerliğini yapıtına yansıtmış olmalıdır. Abstract In this work titled "The Usage of Religious Imagery in Turkish Art After 1980's", it is aimed at describing the process that led to the tendency to use religious images in contemporary Turkish art and relating the outcome with the developments which took place during this progression. Concerning the works of art, dealt here, the religion, whose symbols are sought after and evaluated, is Islam. The usage of religious imagery in Turkish art is compared with examples in Western art and the art of other Islamic countries. Apart from the other subjects they have dealt with in their art work, Erol Akyavaş, İsmet Doğan, Ergin İnan, Balkan Naci İslimyeli and Murat Morova have been determined to be the artists whose work is strongly influenced by religious imagery. In the works of these artists, as religious imagery; writings, religious stories and religious symbols have been evaluated. Apart from the research done on the subject from different sources, as a preferred method, interviews were done with these artists and their art works, whether in their own collection or in the others, were examined. Our main approach was towards evaluating the tendency of these artists in relation to the social changes. In the works of the mentioned artists, religion enables them to carry their beliefs from their lives to their works and symbolizes to be an influence in forming the culture they live in. Not only that, it also ends up being a preferred motif, for its formal and aesthetic value or a medium for the artist to express a situation/problem belonging to the present day. Together with that/after 1980's, in Turkey, as a result of the situation created by the religious developments, in cultural production, preferences and lifestyles, the artist must have reflected this popularity of religion to his work.