Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

1980 sonrası Türk sendikacılığı ve devrimci işçi sendikaları konfederasyonu

Turkish trade unionism after 1980 and confederation of progressive trade unions

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 208291 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalısmada agırlıklı olarak, 1980'li yıllarla birlikte sonuçları hissedilmeye baslayan küresellesmenin emek süreci ve sendikalar üzerindeki etkisi incelenmistir. 1980 sonrasında Türkiye'de yasanan degisimleri en agır hisseden konfederasyonlardan biri olan Devrimci sçi Sendikaları Konfederasyonu (DSK), çalısmanın temel inceleme alanını olusturmustur. Küresellesme sürecinin çok çesitli boyutları vardır. Süreç, kapitalizmin tarihsel serüveninden bagımsız düsünülemez. Küresel kapitalizmin geldigi son asamada, finansal serbestlesme, sosyal devletin tahribi, özellestirme, emek süreçlerinde esneklesme temel egilimler olarak belirmektedir. Bütün bu degismeler karsısında, sendikal tepkiler çok büyük önem tasımaktadır. Çalısmada, DSK'in tüm bu yapısal degisimlere karsı gösterdigi tepkiler ortaya konmaya çalısılmıstır. DSK'in 1980 sonrası örgütsel yapısındaki degisimler, baglı sendikaların üye sayılarındaki dalgalanmalar, sürece tepki olarak gerçeklestirdigi endüstriyel eylemler temel inceleme alanlarını olusturmustur. Bugün yasanılan sürece, dünya çapında bakıldıgı zaman, çok çesitli sendikal tepkilerle karsılasmak mümkündür. Kimi sendikalar küresellesme sürecini tehdit olarak algılarken, kimileri sürece meydan okuyarak karsı çıkabilmektedir. Süphesiz, bir ülkedeki sendikal hareketin yapısı, o ülkedeki emek hareketlerini yönlendiren en önemli unsurdur. Bu çerçevede, DSK'in Türkiye'nin sendikal tarihinde çok önemli bir yeri oldugu söylenebilir. Süphesiz DSK, yasanan süreç içinde varolma mücadelesi vermektedir. Burada önemli olan konu, bu mücadele sırasında temel ilkelerinden ödün verip vermedigidir. Çalısmada konuyu ayrıntılı bir sekilde ortaya koymak adına DSK içinden ve dısından çesitli sendikacılarla görüsmeler yapılmıstır. Esas olarak amaçlanan DSK'in iddia edildigi gibi bir dönüsüm yasayıp yasamadıgını saptayabilmektir.

Summary:

In this work, the effects of globalization -whose results started to be seen during early 1980?s- on the labour process and trade unions have been studied. The basic searching area is the ?Confederation of Progressive Tade Unions? (DSK), one of the confederations who very hardly experienced those changes in Turkey after 1980. There are many different dimension of globalization process. First of all it can not be thought dependent from the historical adventure of capitalism. At the very recent stage which global capitalism arrived, financial freedom, destruction of social state, flexibility of the labour process and privatization appear as the basic tendencies. The reactions of trade unions against these changes are very important. In this study, the reactions of DSK against these structural changes have been tried to be revealed The changes in organizational structure of DSK after 1980, undulation in the number of members of affiliated unions, the strikes and industrial activities that the Confederation realized as reaction against the process, etc., have constituted the specific searching points of the study. When one looks worldwidely at the process which we experience today, it is possible to face with many kinds of trade unionic reactions. While some of trade unions understand the globalization only as a threat, some others are also able to resist to the process in a challenging manner. Certainly, the structure of the trade unional movement in a county is the most important element that directs the labour movement in that country. In this frame, it can be said that DSK has a very important place in Turkish trade unional history. Of course, DSK is in a struggle of existence in current process. But the important subject at this point is, whether it makes concession from its basic principles or not. In this study, interviews were made with some trade unionists inside and outside of DSK to enlighten the subject with more details. The real purpose of this study is to determine if DSK lives a transformation or not.