Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

1980 sonrası Türkiye'de faiz politikası

Interest rate policies in Turkey after 1980

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 122915 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZ 1980 sonrasında Türkiye'de uygulanan faiz politikalarının temeli, banka mevduatlarına pozitif reel faiz verilmesi esasına dayanmıştır. Bu uygulamanın amacı. McKinnon/Shaw hipotezi çerçevesinde, atıl alanlara yatırılmış (altın, gayrimenkul vb.) tasarrufları da bankacılık sektörüne çekerek toplam yurtiçi tasarruf oranını arttırmak, yatırımlar için gerekli fonu bankacılık sektöründe toplamak, böylelikle, Gelişmekte Olan Ülkelerin ekonomik kalkınmasının önündeki en büyük engel olan yatırılabilir fon yetersizliğini aşmaktır. Bu çalışmada 1980 sonrası Türkiye'sinde de uygulanan söz konusu hipotezin neticeleri son yirmi yılın ekonomik verileri ışığında araştırılmış ve büyük oranda hedeflere ulaşılamadığı görülmüştür. Yine araştırma sonunda pozitif reel faiz politikasının iç ve dış borçlanma, bankacılık sektörü ve de enflasyon üzerinde olumsuz etkileri olduğu saptanmıştır. ABSTRACT The basis of interest rate policies applied in Turkey after 1980 is based on giving pozitif real interest to bank deposits. The objective of this application is, according to McKinnon/Shaw hypothesis, to rise total domestic savings by drawing them from out of unproductive inflation hedges (e.g. gold, real estate etc.) into banking sector and accumulate necessary fonds for investments in the banking sector; and thus, solve the major problem, the scarcity of deposible fonds, of Developing Countries before economic development. In this study, the results of the cited hypothesis applied also in Turkey after 1980, are studied in view of economic data of the last twenty years and found, to a great extent, unsuccessfull. Also, it is found that, the policy of pozitif reel interest rate has had negatif effects on domestic and foreign borrowings, banking sector and inflation. HI

Summary:

ÖZ 1980 sonrasında Türkiye'de uygulanan faiz politikalarının temeli, banka mevduatlarına pozitif reel faiz verilmesi esasına dayanmıştır. Bu uygulamanın amacı. McKinnon/Shaw hipotezi çerçevesinde, atıl alanlara yatırılmış (altın, gayrimenkul vb.) tasarrufları da bankacılık sektörüne çekerek toplam yurtiçi tasarruf oranını arttırmak, yatırımlar için gerekli fonu bankacılık sektöründe toplamak, böylelikle, Gelişmekte Olan Ülkelerin ekonomik kalkınmasının önündeki en büyük engel olan yatırılabilir fon yetersizliğini aşmaktır. Bu çalışmada 1980 sonrası Türkiye'sinde de uygulanan söz konusu hipotezin neticeleri son yirmi yılın ekonomik verileri ışığında araştırılmış ve büyük oranda hedeflere ulaşılamadığı görülmüştür. Yine araştırma sonunda pozitif reel faiz politikasının iç ve dış borçlanma, bankacılık sektörü ve de enflasyon üzerinde olumsuz etkileri olduğu saptanmıştır. ABSTRACT The basis of interest rate policies applied in Turkey after 1980 is based on giving pozitif real interest to bank deposits. The objective of this application is, according to McKinnon/Shaw hypothesis, to rise total domestic savings by drawing them from out of unproductive inflation hedges (e.g. gold, real estate etc.) into banking sector and accumulate necessary fonds for investments in the banking sector; and thus, solve the major problem, the scarcity of deposible fonds, of Developing Countries before economic development. In this study, the results of the cited hypothesis applied also in Turkey after 1980, are studied in view of economic data of the last twenty years and found, to a great extent, unsuccessfull. Also, it is found that, the policy of pozitif reel interest rate has had negatif effects on domestic and foreign borrowings, banking sector and inflation. HI