Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

1980 sonrası Türkiye'de 'hane'nin söylemsel inşası

Discursively constrcution of 'house' in Turkey after 1980

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 465749 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Hane, ekonomik, kültürel, toplumsal ve siyasal boyutları içeren bir kavramdır Siyasal ve ekonomik sistemin kendini devamlılığını sağlaması gündelik yaşamda etkin olabilmesi ile yakından ilişkilidir Bu nedenle gündelik yaşamın en merkezinde ama aynı zamanda en bilinmez öğesi olan haneyi analiz etmek önemlidir Bu tezin amacı 1980 sonrası dönemde Türk siyasetinde hanenin söylemsel olarak nasıl inşa edilmeye çalışıldığını ortaya koyabilmektir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

House is a concept that includes economic, cultural, political and social dimensions The social and economic systems' continuity is closely related with its effectiveness in daily life For this reason it is important to analyze house that is at the center of a daily life but at the same time the most unknown The aim of this thesis is to reveal the construction of house in Turkish politics discursively after 1980 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.