Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

1980 sonrası Türkiye'de politik değişimin Türk romanına etkisi ve dönemin kadın yazarları örneğinde kadın kimliğinin değişimi

The influence of politicak changes in 1980's on novel and examples of changes in female indetity related to women writer

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 465561 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tezin konusunu Türk toplumunda kadın kimliğinin1980'ler sonrasındaki değişimi ve bu değişimin kadın yazarların romanlarındaki yansıması oluşturur. Bu süreci daha iyi anlamak ve anlatabilmek için ilk olarak bir edebiyat türü olarak romanı ve onun öneminisunduk. Roman türünün özellikle de siyaset, sosyoloji ve diğer toplum bilimleriyle olanilişkisini göstermeye çalıştık. Günümüzü ve günümüzde yaşanan toplumsal hareketleri anlayabilmenin daha iyi bir kavrayışıyla mümkün olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla tezimizde Türk toplumunun tarih boyunca geçirdiği değişimlere ve kadının toplumdaki konumunun değişimine yer verdik. Bu tezin amacı, kadın kimliğin değişmesine ve diğer alanlarına yansıtmasına ne kadar siyasete bağlı olduğunu göstermek. Dünya nüfusunun yarısı kadınlardan oluşmaktadır ve tarih boyunca kadının kamu alanınındaki yeri arka planda kalmıştır. Toplumun gelişme gösterebilmesi için, kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olmaları gerekmektedir. Kadın nüfusun arka planda kalmaması için toplumun farklı kesimlerinin ortak çabası gerekmektedir. 1980'lerin kadın yazarları romanlarında bu konuya önem vermişlerdir. Türk kadınının sorduğu sorular, istedikleri ve mücadeleleri kadın başkişiler üzerinden işlenmiştir. Tezimiz için bu görüşü en iyi desteklediğini düşündüğümüz örnekleri seçtik, inceledik ve sunduk. Anahtar Kelimeler: Kadın kimliği, Roman, Toplum, Toplumsal Hareketler, Kadın Yazarlar

Summary:

The topic of the thesis is the change of female identity in the Turkish society and the reflection of female writers in their novels after the 1980s. To understand and explain this period, first we examine the novel as a literary genre as well as its importance. In particular, we examine the effect of the novel and its relationship with politics, sociology and other social sciences. In order to understand the present and contemporary movements, it is necessary first to master history. For that reason, in the thesis we examine the Turkish society and the changing movements of female role within the Turkish society throughout its history. The aim of the thesis is to show that the position of women in society is directly connected with political development. The half of the world's population is female and in public domain the women's role was neglected. In order to introduce gender equality and change the neglected position of women, various and collaborative works are necessary. Women writers thoroughly studied and analyzed the position of women in the 1980s, and they portrayed the women's fight, problems, and zeal by describing the problems of their female characters in the novels. For the thesis, we chose, analyzed, and explained the most proper examples. Key words: Female Identity, Novel, Female Movement, Society, Women Writers