Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

2007

1980 sonrası Türkiye'de sosyal yardımların analizi

The analyses of social assistance in Turkey

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 217585

Tezi Bul
Özet:

Yoksulluk, hem dünyada hem de Türkiye'de 1980 sonrasında daha önemli birhâl almıştır. Bu dönemle, küreselleşme ve yeni-liberal politikalar sonucunda, muhtaçdurumda olanların sayısı artmaya devam etmiştir. Bundan dolayı, bu dönemde sosyalyardım da önemli hale gelmiştir. Bu çalışma, artan yoksulluk ve buna karşıgeliştirilen sosyal yardım politikalarının 1980 sonrası Türkiye'de nasıl bir çerçevedeele alındığını, sosyal yardımın ?kamusal/merkezî?, ?yerel?, ?sivil? ve ?özel? aktörlerietrafında analiz etmektedir

Summary:

Poverty has become more important in both world and Turkey after 1980.With this period, the numbers of those who stand in need of help go increasing as aresult of globalization and neo-liberal policies. Therefore, at that period socialassistance has also become considerable. This thesis analyses how growing povertyand social policies improved against poverty are approached in which frame inTurkey after 1980 with respect to actors of social assistance named as?public/central?, ?local?, ?civil?, and ?private?.