Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı

1980 sonrası yeni sağ politikalar ve icraatın içinden programlarının (1984-1989) değerlendirilmesi

The New right policies after 1980's and analysis of the icraatın içinden programmes (1984-1999)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 186029 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZETBu çalışmada, yeni sağ düşüncenin temel nitelikleri sergilenmekte ve buolgunun, İcraatın İçinden isimli televizyon programlarındaki ideolojik kuruluşuanaliz edilmektedir Çalışmanın öncelikli amaçlarından biri, yeni sağ ideolojinintemel niteliklerini, hem ulusal hem de uluslararası bağlamda ortaya koyabilmektir Yeni sağ ideoloji, İkinci Dünya Savaşı'ndan 1970'li yıllara kadar süregelen refahdevleti politikalarının çöküşüyle birlikte, 1980'li yıllardan itibaren tüm dünyadahegemonyasını kurmuştur Turgut Özal ise, İngiltere'de Margaret Thatcher ve Amerika'da RonaldReagan tarafından uygulanan politikaların Türkiye temsilcisi olarak kabuledilmektedir Bu çerçevede, yeni sağın dünya çapında hangi dönüşümler sonucundaortaya çıktığını, bu olgunun ekonomik ve siyasal bağlamları ile Batı dünyasındakiörneklerini kapsayan bu çalışma, Türkiye'de yeni sağın ideolojik, siyasal ve sosyo-ekonomik çerçevesini, 80 sonrası Özal'lı yıllarda ANAP örneği üzerinden yolaçıkarak ortaya koymaktadır Ek olarak; ideoloji, dil, anlam ve söylem üzerine geliştirilen farklı görüşlerışığında, medya ve ideoloji ilişkisini eleştirel bir perspektifle ele alan bu çalışmada,yeni sağ ideolojinin söylemsel kuruluşu, İcraatın İçinden program metinleriüzerinden gerçekleştirilen bir çözümlemeyle sergilenmektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

1ABSTRACTThis study will seek to analyze the major premises of the neo-right ideologyin Turkey and demonstrate the ways it was constructed through a series of televisionprogramme called `İcraatın İçinden? ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.