Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

2010

1980'den günümüze yabancı sermayenin Türk bankacılık sisteminde yarattığı yapısal değişim

Structrual changes in the Turkish banking sector caused by the entry of foreign banks after 1980

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 277832

Tezi Bul
Özet:

1980'lerden bu yana Türk bankacılık sektörü önemli yapısal değişim göstermiştir. Bu çalışmada bu değişim alanları, sebepleri ve sonuçları incelenmiştir. Çalışmada öncelikle global finansal sistemlerin önemi ve değişimi, finansal serbestliğin etkileri ve ülkelerdeki yabancı bankaların gelişimi araştırılmıştır. Global finans sistemindeki bu değişimlere paralel olarak da, Türk bankacılık sisteminde oluşan gelişmeler incelenmiş ve ülkeye giren yabancı sermayenin etkileri irdelenmiştir. 1980 ila 2009 yılları arasındaki otuz yılın banka verileri kullanılarak Türk bankacılık sistemindeki yapısal değişim ve yabancı bankaların bu değişim üzerindeki etki alanları araştırılmıştır.

Summary:

Since 1980s, Turkish banking sector has gone through important structural changes along with the world financial markets. This paper examines the areas, reasons and results of the change in the world financial system and in the Turkish banking sector. Paper starts with a study on the importance and effects of the financial system, financial liberalization and foreign banks. It focuses on the Turkish banking system and analyzes the presence of the foreign banks in the Turkish banking sector. Utilizing the thirty year data betwen 1980 and 2009, it investigates the areas of influence of foreign banks on the Turkísh banking sector.