Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / Müzik Anabilim Dalı / Müzik Eğitimi Bilim Dalı

2007

1980'li yıllar Türkiye'sinde grup müziği

Group music of Turkey in 1980s

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 227575

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada, 1980'li yıllar Türkiyesi'nin kültürel iklimi içerisinde ortaya çıkan müzik gruplarının kolektif icraya dayalı müzikal pratikleri araştırılmaktadır. İkinci Dünya Şavaşı sonrası dünya genelinde oluşan kültürel iklimde; dönemin, temel hak ve özgürlükleri öne çıkaran savaş karşıtı, daha farklı bir dünyaya yönelik özlemlerini dile getiren söyleminde taşıyıcı ve dönüştürücü bir rol üstlenen gençlik kesimi, öncelikle var olan toplumsal katmanlar arasında kendine özgü bir kimlik edinme yolunu izledi. Böylesi bir dönemde sıra dışı tarzları ve söylemleri ile tarif edilen farklılık özlemlerinin zaman zaman uygulayıcısı, çoğu zaman da taşıyıcısı konumunda olan müzik grupları, her ne kadar oluşturdukları altkültür ağlarıyla belli dönüşümlere yol açsalar da zaman içerisinde etkinliklerini yitirerek hakim değerlere eklemlendiler. Türkiye'de 1980'li yıllarda benzer toplumsal koşullarda ortaya çıkan muhalif müzik grupları, kültürel anlamda bir sessizliğin hakim olduğu bu dönemdeki çıkışları itibarıyla önemli bir dinleyici kesimine seslerini duyurabilme imkanına sahiptiler. 1960'lı yıllarda kültürel/sanatsal alanda elde edinilen birikimlerin araya giren darbeler nedeniyle sonraki kuşaklara yönelik bir gelenek oluşturamadan unutulmaya yüz tuttuğu düşünülürse, 1980'li yıllarda kurulup, halen daha kentli popüler müzik alanında faaliyetlerine devam eden müzik gruplarının söz konusu dönemde elde ettikleri deneyimlerin araştırılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda dönemin müzikal oluşumlarını konu edindiğimiz çalışmamızda ele alacağımız müzik grupları ve ortaya koydukları ürünler popüler müzik tarihimiz açısından önemli ipuçları sunmaktadırlar.

Summary:

In this study music groups of Turkey which appeared in 1980s have been investigated. In the cultural climate that originated in the world after the Second World War, the youth followed in advance a unique identity in the social strata by defending human rights and freedom, protesting wars and yearning for a different world. In this period despite realizing these alternative styles and discourses, creating some transformations through their subcultures, the music bands? influence declined and their alternative position finished gradually. The alternative bands that formed during 1980s in Turkey in similar social conditions had the opportunity to reach great numbers of listeners because there was a big silence culturally in this era. If one considers that the cultural accumulations in the 1960s could not establish traditions for the next generations and started to be forgotten due to the military dictatorships. It is significant to make a research on the experiences of the bands which were founded in 1980s and still have been surviving in popular music today. In this context, the music bands and their works that are discussed in this thesis give important clues for the popular music history in Turkey.