Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Bahçeşehir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

1982 anayasası'na göre olağanüstü hal kavramının teori ve pratiği

Theory and practice of the state of emergency according to 1982 constitution

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 473522 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Olağanüstü Hal (OHAL) düzenlemeleri, anayasalarda öngörülen belirli durumlarda ve belirli bir çerçevede, hükümetlere bir tür yetki genişlemesi öngörmektedir Devletler bu tür olağanüstü dönemler için bir hukuk düzeni yaratmaktadır Bu hukuk düzeni istisnai nitelikte bir düzendir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

State of Emergency (SOE) regimes empower to government a wide range of powers in certain cimcumstances and in certain contexts as stated in the Constitution States are creating a legal order for such extraordinary periods Considering that this legal order has a privileged qualification Two general discussions will be stretched in the first part of the document: the situations when the state of emergency may arise and whether the violence that may be the subject of the emergency situation especially regulated in the 120th Article of the Republic of Turkey 1982 Constitution and which is continuing its existence in the Constitutional Amendment of 2017, leads governments to act arbitrarily or not ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.