Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Şehir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

1982 anayasasına göre yürütmenin olağan dönemde kanun hükmünde kararnamelerle ve cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle düzenleme yetkisi

The regulative power of executive by law-amending decrees and presidential decrees under 1982 constitution

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 586072 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1971 yılında 1961 Anayasasına getirilen değişiklikle Türk anayasal düzenine giren kanun hükmünde kararnameler, hem teoride hem de uygulamada yoğun bir şekilde tartışılmıştır Benzer yoğunluktaki tartışmalar 1982 Anayasası döneminde de sürmüştür Bu çalışmada 1982 Anayasasının sistematiğine göre yürütmenin olağan düzenleyici işlemleri bağlamında kanun hükmünde kararnameler incelenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

With the 1971 amendment to 1961 Constitution law-amending decrees, which have been discussed extensively in both in theory and practice since then, were introduced to Turkish constutitonal system In this study law-amending decrees were analyzed in the context of executive's ordinary regulative acts under 1982 Constitution Therefore, the law-amending decrees issued during the state of emergency are not included in this study In the first chapter of the study, the principle of separation of powers and the characteristics of legislative – executive powers are discussed ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.