Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Anayasa Hukuku Bilim Dalı

1982 Anayasasında cumhurbaşkanı

The president of the republic in the 1982 Constitution

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 302130 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Doktora tezinin konusu, 1982 Anayasasının hükümleri ışığında Cumhurbaşkanlığı makamının incelenmesidir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The subject of the doctorate thesis is to examine the President of the Republic of Turkey under the light of the provisions of the 1982 Constitution The President under the 1982 constitution is not a ceramonial leader ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.