Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

1982 Anayasası'nda güçlü yürütmenin kökenleri

The sources of power executive in the 1982 Constitution

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 159675 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Siyaset bilimi ile ilgili çalışmalarda, son yıllarda, kurumsal incelemeler önemli derecede artış göstermiştir Son yıllarda, farklı ülkelerin farklı ekonomik performanslar göstermeleri ve bu farklılıkların kurumsal nüanslarla açıklanabilmesi ve 1989 sonrası komünist rejimlerin çökerek demokrasiye geçiş süreci yaşamaları nedeniyle "anayasal mühendislik" ihtiyacı ortaya çıkmış; bu aşamada, yeni demokratikleşen ülkelere, diğer demokrasilerdeki kurumsal düzenlemelerin ithal edilmesi ve bu kurumların ne derece adapte edilebileceği tartışma olmuştur Türkiye'de de, bu gelişmelerle kurumsal tartışmalar yaşanmakla ve var olan sistemin işlerliği sorgulanmakla birlikte sistem ile ilgili tartışmalar Cumhuriyetin kurulması ve Cumhuriyetin ilk Anayasası'na kadar uzanmaktadır Ancak, bu konuda tartışmaların yoğunlaştığı dönem, 1980 Askeri Müdahalesi öncesi dönemdir Bu konu ile ilgili tartışmalar anayasa tartışması haline getirilmiş ve sonuçta 1982 Anayasası ortaya çıkmıştır 1961 Anayasası kendinden önceki döneme tepki niteliği taşıdığı gibi, 1982 Anayasası da 1961 Anayasası'na olan tepkinin ürünüdür ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

SUMMARY Recently, institutional studies have considerably grown in the field of political science For :he reason that different countries have shown different economic performances and these iifferences could be explained on the basis of institutional nuances and that after the year 1989 the ximmunist regimes collapsed and experienced a period of transition to democracy recently, the leed for "constitutional engineering" has occurred, at this level, import of institutional arrangements from other countries to those countries that have recently democratized and to what sxtent these institutions could be adapted has been discussed In paralel with the mentioned considerations, in Turkey, institutional debates have been continuing and the existing system's proceeding have been questioned as well, however the debates on the system go back to the foundation of the Republic and to its first Constitution But, the period that the debates on this issue had been intensified was the period prior to the 1980 Military Intervention The debates had transformed into constitutional argument and as a result the 1982 Constitution emerged As the 1961 Constitution was a reaction to the previous era, the 1982 Constitution was too a product of the reaction against the 1961 Constitution ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.