Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Maltepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İnsan Hakları Anabilim Dalı / İnsan Hakları Bilim Dalı

1982 anayasasında olağanüstü hal rejiminin masumiyet ilkesi açısından değerlendirilmesi

Valuation of the extraordinary state regime within the principle of innocence in the 1982 constitution

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 607997 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, olağanüstü hal döneminde yürütme organına tanınan geniş yetkilerin, anayasal sınırların dışına çıkılması sonucu insan haklarından olan masumiyet ilkesine etkisi incelenmiştir 1982 Anayasası'nın olağanüstü hal dönemlerinde yürütme organına tanımış olduğu yasa gücünde Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisinin, anayasal sınırların aşılması sonucu insan haklarına nasıl etki ettiği örnek olaylarla açıklanmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The aim of this study was to examine the effect of the broad powers granted to the executive branch during the state of emergency on the principle of human rights innocence as a result of being out of constitutional limits Case studies have shown how the power to issue decrees with the force of law granted to the executive branch by the constitution of 1982 during the periods of emergency had an effect on human rights as a result of exceeding constitutional limits In the period of emergency, the basic principles that must be followed during the exercise of the powers granted to the executive branch and the limits of these principles were addressed in limiting and stopping the fundamental rights and freedoms guaranteed in the Constitution The right to a fair trial as a natural result of being a state of law and what kind of situation arose as a result of the violation of the principle of innocence, which is an element of this right, has been evaluated through case studies ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.