Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

1982 Anayasası'nda olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnameleri

Extraordinary situation and strict administration law amending ordinances in 1982 Constitution

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140807 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kanun hükmünde kararnameler, yürütme organı tarafından çıkartılan ve yürürlükteki kanunlarda değişiklik yapabilen ya da kanunları ilga edebilen ve yasama organı tarafından onaylandıktan sonra kanun halini alan işlemlerdir. Kanun hükmünde kararname kurumu Anayasa hukukumuza ilk olarak 1971 yılında girmiştir. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnameleri ise ilk olarak 1982 Anayasası'nda yer bulmuştur. Bu çalışmada olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnamesinin tarihi gelişimi, olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnamelerinin unsurları, siyasal ve yargısal denetimi ve olağan dönem kanun hükmünde kararnamelerinden farklı yönleri incelenmiştir. ABSTRACT Law amending ordinances are the procedures that are enacted by the administry publication plus can make alterations on the remaining laws, or can abrogate the laws and which become laws after being approved by the legislation publications. Law amending ordinance association has first appeared in our constitutional law in the year of 1971. However, extraordinary situation and strict administration law amending ordinance took place at constitutional law in 1982. İn this work, the development and history of the extraordinary situation and strict administration, the components, political and adjudicatery inspection of them, and their distinguishing ways from the usual term of law amending ordinances are entirely researched and studied.

Summary:

Kanun hükmünde kararnameler, yürütme organı tarafından çıkartılan ve yürürlükteki kanunlarda değişiklik yapabilen ya da kanunları ilga edebilen ve yasama organı tarafından onaylandıktan sonra kanun halini alan işlemlerdir. Kanun hükmünde kararname kurumu Anayasa hukukumuza ilk olarak 1971 yılında girmiştir. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnameleri ise ilk olarak 1982 Anayasası'nda yer bulmuştur. Bu çalışmada olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnamesinin tarihi gelişimi, olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnamelerinin unsurları, siyasal ve yargısal denetimi ve olağan dönem kanun hükmünde kararnamelerinden farklı yönleri incelenmiştir. ABSTRACT Law amending ordinances are the procedures that are enacted by the administry publication plus can make alterations on the remaining laws, or can abrogate the laws and which become laws after being approved by the legislation publications. Law amending ordinance association has first appeared in our constitutional law in the year of 1971. However, extraordinary situation and strict administration law amending ordinance took place at constitutional law in 1982. İn this work, the development and history of the extraordinary situation and strict administration, the components, political and adjudicatery inspection of them, and their distinguishing ways from the usual term of law amending ordinances are entirely researched and studied.