Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı

1982 Anayasası'nda seyahat özgürlüğü

Freedom of movement in constitution of1982

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 218160 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Seyahat özgürlüğünün 1982 Anayasasında düzenlenişi, yakın dönem tarihi gelişimi ve sınırlanması rejimi mahkeme kararları da irdelenmiş,uluslar arası sözleşmelerde değerlendirilerek incelenmiştir

Summary:

in the first chapter, the historical progress of freedom of movement has been analyzed,in the second chapter, scope of freedom of movement has been examined,and also it has been mentioned that being a foreing had which effects on freedom of movement while entering and exiting the country