Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

1982 Anayasası'nda sosyal haklar ve Avrupa sosyal şartına dair spesifik sorunlar

Social rights in the 1982 constitution and spespfic problems about the European social charter

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 214654 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, 1982 Anayasası'nda Sosyal Haklar ve Avrupa Sosyal Şartı incelenmiştir. Üç bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde, sosyal hakların kavramsal olarak tanımı ve tarihsel süreci genel olarak ele alınmıştır. Ayrıca, Avrupa Sosyal Şartı'nın hazırlanışı Şart'a eklenen Protokoller açıklanmıştır. İkinci bölümde ise, Avrupa Sosyal Şartı'nın ulusal rapor ve toplu şikayet başvurularının incelenmesinden oluşan denetim sistemi incelenerek yapılan denetimle ilgili spesifik sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise, 1982 Anayasası'nda yer alan sosyal haklara dair düzenlemeler açıklanarak, Avrupa Sosyal Şartı'nın bu düzenlemelere paralel düzenlemeleri hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Summary:

This study provides an analysis of the concept of Social Rights in the 1982 Constitution and the European Social Charter. The first part of this study addresses the conceptual definition of the term ?social rights? and the way it has been regulated within the treaties. The second part of the study provides an analysis of the supervisory machinery of the European Social Charter, of which Turkey is a party. This machinery consists of national reports and collective complaint and related issues. The third part discusses the social rights laid out in the 1982 Constitution