Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde uyuşmazlıkların çözüm yolları

Dispute settlement methods under the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 386733 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

?1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Çerçevesinde Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları adlı bu çalışmada ?uluslararası uyuşmazlıklar, deniz hukuku uyuşmazlıklarının çözümü konusunda tarihsel gelişim, Sözleşme çerçevesinde uyuşmazlıkların çözümü, Sözleşme ile öngörülen zorunlu yargısal çözüm rejimi ve Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi iki bölüm halinde incelenmiştir.Çalışmanın birinci bölümünde genel olarak uluslararası uyuşmazlık kavramı, deniz hukuku uyuşmazlıklarının çözümünde kodifikasyon hareketleri, Sözleşme'nin uyuşmazlıkların çözümü konusunda öngördüğü genel kurallar, uzlaştırma, zorunlu yargısal çözüm rejimi ve bu rejim içerisinde yer alan tahkim ve özel tahkim yolları incelenmiştir.Çalışmanın ikinci bölümünde Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesinin, Sözleşme ile oluşturulan zorunlu yargısal çözüm rejimi içerisindeki yeri ve önemi incelenmiştir. Söz konusu inceleme Mahkemenin yapısı, yargı yetkisi ve uyguladığı usul hukuku çerçevesinde yapılmıştır.Sonuç bölümünde ise çalışma boyunca ileri sürülen görüş ve Sözleşme ile yaratılan uyuşmazlık çözüm rejimine ilişkin eleştirilere yer verilmiştir.

Summary:

This Study, titled as Dispute Settlement Methods under The United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982, deals with international disputes, the historical evolution on the settlement of the law of the sea disputes, settlement of disputes under the Convention, compulsory dispute settlement mechanism under the Convention, and ?International Tribunal for the Law of the Sea in two chapters.The first chapter evaluates the concept of international disputes, the codification process of the settlement of the law of the sea disputes, the dispute settlement mechanism under the Convention, conciliation procedure under the Convention and compulsory procedures entailing binding decisions with a special emphasis on the arbitration and special arbitration procedures.The second chapter analyses specifically ?International Tribunal for the Law of the Sea? as one of the compulsory procedures entailing binding decisions. This chapter deals with the constitiution, jurisdiction and the procedure of the Tribunal in order to determine the place of the Tribunal among the other dispute settlement methods under the Convention.The conclusion part, after summarizing the ideas and the arguments proposed in the two chapters, criticises the dispute settlement mechanism created under the Convention.