Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü / Deniz İşletmeciliği Anabilim Dalı

1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin bilimsel deniz araştırmalarına etkileri ve Türkiye'nin durumu

The impact of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 on the marine scientific researches and the attitude of Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 202854 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez; bilimsel deniz arastırma faaliyetleri hakkında uluslararası kuruluslar tarafından ve özellikle 1982 Birlesmis Milletler Deniz Hukuku Sözlesmesi ile yapılan düzenlemeleri, bu düzenlemeleri incelerken karsımıza çıkacak deniz yetki alanları ile ilgili kavramları, yabancı devletler ile uluslararası kurulusların konu ile ilgili görüs, düzenleme ve mevzuatlarını içermektedir. lk olarak deniz yetki alanları ile ilgili kavramlar ve deniz bilimsel arastırması terimi açıklanmıstır. Deniz Bilimsel Arastırmaları ile ilgili 1958 Cenevre Deniz Hukuku Sözlesmesinde belirtilen hususlar incelendikten sonra 1982 Birlesmis Milletler Deniz Hukuku Sözlesmesi'ndeki konu ile ilgili kısım detaylı olarak irdelenerek uluslararası alandaki mevcut durum ortaya konmustur. Hükümetler Arası Osinografi Komisyonuna üye ülkelerin deniz bilimsel arastırmalarına yönelik mevzuat ve uygulamaları incelenerek konu ile ilgili genel bir görüs elde edilmistir. Tüm bu sözlesme, mevzuat ve uygulamalar ortaya konduktan sonra Türkiye'nin konu ile ilgili düzenleme ve uygulamaları irdelenerek, deniz bilimsel arastırmaları hakkındaki düzenleme ve uygulamalar açısından ne durumda oldugumuz ortaya konmustur. Yapılan inceleme neticesinde Türkiye'nin mevzuatının günümüz sartlarına göre yeterince açık ve detaylı olmadıgı, sahip olunan kanun ve yönetmeliklerin gelistirilmesi için çalısmaların yapıldıgı ancak halihazırda yürürlüge konmadıgı tespit edilmistir. Arastırma sonunda; Türkiye'nin Deniz Bilimsel Arastırmaları konusundaki mevzuatının güncellestirilmesi gerektigi sonucuna varılmıstır.

Summary:

This thesis covers the collocations done by the international institutions about Marine Scientific Research activities and especially the collocations done with the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, the concepts related to the marine jurisdiction that we may come face to face while analysing these collocations, vision, collocation and legislation of the foreign states and international institutions about this topic. First of all, concepts about marine jurisdiction and the term Marine Scientific Research is revealed. After the cases related to the Marine Scientific Research which are mentioned in the Geneva Conventions on the Law of the Sea 1958 are studied, the part in the United Nations Convention on the Law of the Sea related to the topic is explicated and the existent situation on the international stage is introduced. A general point of view about that topic is made after analysing the legislation and the implementations oriented to the Marine Scientific Researches of the countries that are members of Intergovernmental Oceanographie Commission. All these agreements, legislations and implementations are displayed, the collocations and the implementations of Turkey are explicated and our status from the aspect of the collocations and implementations about Marine Scientific Researches is stated expressly. As a result of the analysis done, it is confirmed that the legislation of Turkey in conrast of today?s conditions, is not bare and detailed enough and it is also confirmed that actions are taken to develop the possessed laws and corporation by laws but that they are not put into force yet. As a result of the research; It is concluded that Turkey should update its legislation about Marine Scientific Researches.