Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

1982 Türkiye Anayasası'na göre olağanüstünün olaganlaşması ve kriz hukuku

According to 1982 Constitution of the Republic of Turkey what is extraordinary becomes ordinary and crisis law

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 125105 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz Liberal Demokratik ülkelerde gerek normatif gerekse de uygulamada olağan ve olağanüstü rejim birbirinden ayrılmıştır Fakat Türkiye'de bu ayrım çizgisi pek belli değildir Yani olağan rejim ve kriz birbiri içerisine girmiştir Bu çerçevede Türkiye'de kriz rejimleri ve kriz hukukunun özellikleri: olağanüstü rejim kendi hukukunu ürettiği gibi olağan dönem hukukunun da belirleyicisidir, Kriz Batı da Anayasa, Yasa, Sözleşme nonnlarıyla tanımlanmakta iken, Türkiye'de bunlara ek olarak yürütmenin düzenleyici işlemleriyle de tanımlanabilmektedir (KHK, BKYMY) Bu özellik Türkiye'de kriz hukukunun belki de en önemli farklılığını teşkil etmektedir; diğer bir farklılık Kriz KHK'nin mevcut Anayasayı bile zorlayan düzenleme bozukluklarıdır Bu bozukluklar kriz rejimlerinin evrensel standartları dışına çıkarken hukuk devleti ilkesini de ihlal etmektedir; kriz hukuku üzerinde ciddi bir siyasal ve yargısal denetim boşluğu Türkiye'de kriz rejimlerinin ve hukukunun hukuk rejimi kimliğini zedelemektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz Liberal Demokratik ülkelerde gerek normatif gerekse de uygulamada olağan ve olağanüstü rejim birbirinden ayrılmıştır Fakat Türkiye'de bu ayrım çizgisi pek belli değildir Yani olağan rejim ve kriz birbiri içerisine girmiştir Bu çerçevede Türkiye'de kriz rejimleri ve kriz hukukunun özellikleri: olağanüstü rejim kendi hukukunu ürettiği gibi olağan dönem hukukunun da belirleyicisidir, Kriz Batı da Anayasa, Yasa, Sözleşme nonnlarıyla tanımlanmakta iken, Türkiye'de bunlara ek olarak yürütmenin düzenleyici işlemleriyle de tanımlanabilmektedir (KHK, BKYMY) Bu özellik Türkiye'de kriz hukukunun belki de en önemli farklılığını teşkil etmektedir; diğer bir farklılık Kriz KHK'nin mevcut Anayasayı bile zorlayan düzenleme bozukluklarıdır Bu bozukluklar kriz rejimlerinin evrensel standartları dışına çıkarken hukuk devleti ilkesini de ihlal etmektedir; kriz hukuku üzerinde ciddi bir siyasal ve yargısal denetim boşluğu Türkiye'de kriz rejimlerinin ve hukukunun hukuk rejimi kimliğini zedelemektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.