Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

1982 Türkiye Anayasası'na göre olağanüstünün olaganlaşması ve kriz hukuku

According to 1982 Constitution of the Republic of Turkey what is extraordinary becomes ordinary and crisis law

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 125105 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz Liberal Demokratik ülkelerde gerek normatif gerekse de uygulamada olağan ve olağanüstü rejim birbirinden ayrılmıştır. Fakat Türkiye'de bu ayrım çizgisi pek belli değildir. Yani olağan rejim ve kriz birbiri içerisine girmiştir. Bu çerçevede Türkiye'de kriz rejimleri ve kriz hukukunun özellikleri: olağanüstü rejim kendi hukukunu ürettiği gibi olağan dönem hukukunun da belirleyicisidir, Kriz Batı da Anayasa, Yasa, Sözleşme nonnlarıyla tanımlanmakta iken, Türkiye'de bunlara ek olarak yürütmenin düzenleyici işlemleriyle de tanımlanabilmektedir. (KHK, BKYMY) Bu özellik Türkiye'de kriz hukukunun belki de en önemli farklılığını teşkil etmektedir; diğer bir farklılık Kriz KHK'nin mevcut Anayasayı bile zorlayan düzenleme bozukluklarıdır. Bu bozukluklar kriz rejimlerinin evrensel standartları dışına çıkarken hukuk devleti ilkesini de ihlal etmektedir; kriz hukuku üzerinde ciddi bir siyasal ve yargısal denetim boşluğu Türkiye'de kriz rejimlerinin ve hukukunun hukuk rejimi kimliğini zedelemektedir. Diğer yandan kriz rejimlerine ilişkin kurumsal yapılanma ve sistem içerisindeki etkileri Türkiye'de kriz rejimlerini ve kriz hukukunu evrensel örneklerden kopardığı gibi, olağanüstüyü de olağanlaştırmaktadır. ABSTRACT In liberal and democratic countries, ordinary regime is distinguished from extraordinary regimes in terms of both norms and application. But this borderline is not very clear in Turkey, that is to say ordinary regime and crisis are observed side by side. Within this context, the features of crisis regimes and crisis legislation are : an extraordinary regime produces its own legislation while determining the ordinary period legislation, and crisis is defined through the norms of Constitution, Law, and Contract; in addition to these, it is defined through regulative procedures of execution in Turkey (Law-forced decrees, Prime Ministry Crisis Management). This feature is most probably the most important distinction of crisis legislation in Turkey. Another distinction is that crisis organization defects challenge the present Constitution. Such defects both abandoned the universal standards of crisis regimes and breach the principle of legal state. A serious political and juridical control gap in crisis legislation damages the crisis regimes and legal regime nature in Turkey. On the other hand, institutional structuring about crisis regimes and its effects on the system separates crisis regimes and crisis law in Turkey from the universal examples, making what is extraordinary become ordinary. m

Summary:

oz Liberal Demokratik ülkelerde gerek normatif gerekse de uygulamada olağan ve olağanüstü rejim birbirinden ayrılmıştır. Fakat Türkiye'de bu ayrım çizgisi pek belli değildir. Yani olağan rejim ve kriz birbiri içerisine girmiştir. Bu çerçevede Türkiye'de kriz rejimleri ve kriz hukukunun özellikleri: olağanüstü rejim kendi hukukunu ürettiği gibi olağan dönem hukukunun da belirleyicisidir, Kriz Batı da Anayasa, Yasa, Sözleşme nonnlarıyla tanımlanmakta iken, Türkiye'de bunlara ek olarak yürütmenin düzenleyici işlemleriyle de tanımlanabilmektedir. (KHK, BKYMY) Bu özellik Türkiye'de kriz hukukunun belki de en önemli farklılığını teşkil etmektedir; diğer bir farklılık Kriz KHK'nin mevcut Anayasayı bile zorlayan düzenleme bozukluklarıdır. Bu bozukluklar kriz rejimlerinin evrensel standartları dışına çıkarken hukuk devleti ilkesini de ihlal etmektedir; kriz hukuku üzerinde ciddi bir siyasal ve yargısal denetim boşluğu Türkiye'de kriz rejimlerinin ve hukukunun hukuk rejimi kimliğini zedelemektedir. Diğer yandan kriz rejimlerine ilişkin kurumsal yapılanma ve sistem içerisindeki etkileri Türkiye'de kriz rejimlerini ve kriz hukukunu evrensel örneklerden kopardığı gibi, olağanüstüyü de olağanlaştırmaktadır. ABSTRACT In liberal and democratic countries, ordinary regime is distinguished from extraordinary regimes in terms of both norms and application. But this borderline is not very clear in Turkey, that is to say ordinary regime and crisis are observed side by side. Within this context, the features of crisis regimes and crisis legislation are : an extraordinary regime produces its own legislation while determining the ordinary period legislation, and crisis is defined through the norms of Constitution, Law, and Contract; in addition to these, it is defined through regulative procedures of execution in Turkey (Law-forced decrees, Prime Ministry Crisis Management). This feature is most probably the most important distinction of crisis legislation in Turkey. Another distinction is that crisis organization defects challenge the present Constitution. Such defects both abandoned the universal standards of crisis regimes and breach the principle of legal state. A serious political and juridical control gap in crisis legislation damages the crisis regimes and legal regime nature in Turkey. On the other hand, institutional structuring about crisis regimes and its effects on the system separates crisis regimes and crisis law in Turkey from the universal examples, making what is extraordinary become ordinary. m