Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı / Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı

1984-1997 dönemi İstanbul Büyükşehir Belediye yönetimi uygulamaları

The practice of Istanbul Metropolis Management: From 1984 to 1997

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 219476 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1984-1997 Dönemi İstanbul Büyükşehir Belediye YönetimiUygulamaları? adlı bu çalışma; liberal, sosyal demokrat ve muhafazakar olmak üzereüç farklı ideolojik yaklaşımın yerel yönetim uygulaması ve yapılanmasının ortaknoktalarını ele almak amacıyla yapılmıştır. Bu nedenle, yasal çerçeve ve ekonomiksistemin, kararların alınmasında ne kadar etkili olduğu ve buna bağlı olarak da yerelhizmetin sağlanmasında kamu yararına ne kadar öncelik verildiği incelenmiştir.Varılan sonuç ise, farklı ideolojik yaklaşımların olmasına rağmen, yerel yönetimuygulamalarının, sermayenin belirleyiciliği rolü ve Büyükşehir belediye başkanınınyasal gücü sebebiyle, temel farklılıklar taşımadığı görülmüştür

Summary:

This study, which is called ?The Practice of İstanbul MetropolisManagement: from 1984 to 1997?; has examinied similariteis about the practice ofmetropolis management and organization between three different ideologicapproaches which are liberal, social democrat, conservative. Meanwhile, this studyhas examined how legal and economic systems effect decision making and givingpriority to public utility. As a result of this study, there aren?t main differenciesbetween this three ideological approaches while making decision, connecting withthe power of capital and manager in the practice of local goverment