Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

1984 Bulgaristan örneği: Göç edenler üzerine sosyolojik bir araştırma

1984 sample of Bulgaria: A sociolocial research onto immigrants

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 127660 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Özet 1989 yılında Türkiye'ye Bulgaristan'dan göç eden insanların, o dönemde (1984) uğradıkları muameleye (isim ve din değiştirmeye) tepki gösterirken bunu ötekileştirme sorunu olarak görme ve ifade etmedeki bilinç/bilinçsizliklerini ortaya koyma}"i amaç edinen bu çalışma çerçevesinde insan haklan, kimlik, etniklik ve ulus devlet kavranılan tartışılmış ve bu tartışmada anlayıcı/ yorumlayıcı sosyolojik yaklaşım benimsenmiştir Araştırma yöntembilim bakımından keşfedici ve nitel bir çalışmadır Araştırmada toplanan veriler nitel olup, kaynaklan bakımından literatür taraması ve odak grup çalışmasına dayanmaktadır Araştırmanın birinci bölümünde literatür taramasına yönelik bilgiler, yukarıdaki kavramlar kullanılarak aktarılmış, ikinci bölümde ise odak grup toplantılarının raporları, birinci bölümde yer alan bölümlerle harmanlanmış ve grubun isim değiştirme kampanyasını nasıl kavramsallaştırdıkları ortaya koyulmuştur ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Abstract The aim of this thesis is to put forward the reaction enforcement to changing names and the religion of the people who immigrated to Turkey from Bulgaria, as a problem of being excluded from the society, the conscious level of expression human rights, identity, etnicity and national state concepts The discussion was hold by accepting the understanding/ interpretational sociological approach The search is an exploring and quantitive one The findings are qualitive and depends on literature survey and focus group study in terms of sources In the first chapter of the search, the data, objective to the literature survey, was explained in light of the above concepts and in the second chapter the reports of the focus- group were blonded with the sections in the first chapter and how the campaign of changing the names was concepted The focus- group participants were randomly met and sample was formed ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.