Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Deniz Hukuku Bilim Dalı

1989 Londra Konvansiyonu çerçevesinde kurtarma

Salvage under London Convention 1989

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 250280 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Brüksel Konvansiyonu, denizcilik endüstrisindeki gelişmeler karşısında yetersiz kalmıştır Artan deniz kazaları, bir çok çevre felaketine yol açmıştır Bu arada kurtarma faaliyetleri, fizikî ve ekonomik olarak zorlaşmıştır Sonuçta kurtarma prensipleri, yetersiz hâle gelmiştir Konvansiyonun iki temel amacı vardır Kurtaranların teşviki esası üzerinde kurtarma hukukunun modifiye edilmesi ve çevrenin korunması Konvansiyon, kurtarma kavramı üzerinde köklü değişiklikler yapmamakla beraber kurtarmanın doğasını kuvvetlendirmiş ve uygulama alanını oldukça genişletmiştir Fakat, sondaj birimleri ve platformlara ilişkin istisna hükmü, çevre zararının coğrafi sınırı ile devlet malları ve insanî yüklere ilişkin aynî takip engelleri, kurtarmanın teşviki anlayışıyla çelişmektedir Konvansiyonun çevrenin korunmasına dair hükümleri, klasik kurtarma kurallarıyla başarılı şekilde uyumlaştırılmıştır Bu bağlamda, Konvansiyon, belirli ölçüde kamu hukuku karakteri kazanmıştır Konvansiyon, hem ticarî, hem de çevre mülahazalarını nazara alan geniş ve dengeli yaklaşımıyla yenileştirici ve kararlı bir dönüm noktası oluşturmaktadır Konvansiyonun getirdiği en önemli yenilik, özel tazminattır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The Brussels Convention remained inadequate for developments in maritime industry Increasing maritime casualties brought about many environmental disasters Meanwhile, salvage operations got into difficulties in physical and economic In result, salvage principles came to inadequate position The Convention has got two basis objectives: The modification of salvage law on the basis of encouraging salvors and the protection of the environment However the Convention didn?t make fundamental changes on salvage concept it has strengthened nature of salvage and expanded fairly the scope of application But the exclusion provision as to drilling units and platforms, the geographical limit of damage to the environment and the pursuit obstacles in rem regarding state-owned cargoes and humanitarian cargoes contradict encouragement understanding of salvage The convention?s provisions regarding protection the environment were successfully harmonized with traditional salvage rules In this context, the convention has acquired public law character in certain extent It constitutes a turning point which are innovative and determined by its wide and balanced approach taking into consideration both commercial and environmental considerations The most important innovation which the convention created is special compensation ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.