Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

2005

1989 sonrası Balkan milliyetçiliğine örnek: Bosna-Hersek

An example of Balkans nationalism after 1989: Bosnia Hercagovina

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 219475

Tezi Bul
Özet:

1980'lerin Sonunda Yugoslavya'daki komünizm ideolojisininçökmesiyle birlikte yerine geçen milliyetçilik ideolojisinin Bosna-Hersek'tekigelişimini inceleyen bu çalışma, XX. yüzyılın sonunda milliyetçiliğin Bosnasavaşında gösterdiği korkunç sonucun sebebini araştırmaya çalışmaktadır.XIX. yüzyıldan itibaren ?Büyük Sırbistan? ve ?Büyük Hırvatistan?fikirlerinin çatıştığı noktada bulunan Bosna-Hersek, bu yüzyıldan itibaren sözkonusu güçlerin hegemonik çıkarlarının sert mücadelesine sahne olmuştur. ?BüyükSırbistan? ve ?Büyük Hırvatistan? fikirlerinin Bosna'daki Sırp ve Hırvat nüfusunyanında Boşnakları da hesaba katmadan gerçekleştirilmesinin imkansızlığınedeniyle, XX. yüzyılın sonunda Boşnaklara soykırım uygulanmıştır.Yugoslavya'nın dağılma sebepleri araştırılırken Yugoslavya'dakisavaşların bir medeniyetler, kültürel ve dinler arası çatışmadan ziyade eski komünistrejimin ürettiği güçlü bürokratik sınıfın çıkarlarını yeni kapitalist üretim ilişkileriçerçevesinde gerçekleştirmek amacıyla yaptıkları girişimlerin etkili olduğugösterilecektir. Bu bağlamda XX. yüzyılın sonunda milliyetçiliğin düşünüldüğü gibisaltanatta olmadığı, aslında saltanatı sürdürmek için en uygun araç olduğugösterilecektir. Yugoslavya'daki bu mücadele uğruna binlerce kurban verilmiştir.Ancak gene de en büyük kurban Yugoslavya'nın ta kendisi olmuştur.

Summary:

As the communism ideology and socialist system went through their ultimatebreakdown in the last decades of twentieth century, more precisely in the end ofiii1980?s on territories of contemporary Yugoslavia the idea of nationalism started toarise. This study will try to reveal the actual reasons of hideous and terrifyingoutcome of war in Bosnia, and as a focal point will serve us above ?mentionedideology of nationalism.Since the ideas of forming ?The Great Serbia?, as well as ?The GreatCroatia? started reviving in ninetieth century, Bosnia and its territories became theground of interests for those two countries. The followers of nationalistic ides of TheGreat Serbia and The Great Croatia knew that they had to persuade the people ofBosnia to their side at all costs, in order to achieve their goals. The process ofassimilation often occured till finally, as a response to Bosnia?s wish for existence asa independet unit, the genocide orders have been planed and given.İn the other hand, while examining the reasons of Yugoslavia?scollapse my study comes to conclusion that the war in Bosnia was not rooted inreligious and cultural differences, nevertheless its main reason was bureaucracysystems desire for profit that originates from the same old communist regime.As a conclusion we can state that in the end of twentieth centurynationalism was not ruling ideology as it was expected to be, on the other hand, itwas an instrument of manipulation and controlled reign. The war casualties are vastbut stil we point out that the greatest victim can be emphasized Yugoslavia itself.