Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

1990-2008 yılları arası Arapçadan Türkçeye yapılan edebî eser çevirileri üzerine bir inceleme

A study on the literary works translated from Arabic to Turkish in the period between the years of 1990 and 2008

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 291616 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, ülkemizde 1990-2008 yılları arası Arapçadan Türkçeye yapılan edebî çeviri eserleri incelenmiştir. Yapılan çalışmanın pratik bir şekilde kullanılabilmesi için her kitaba ait bilgiler, aynı yan başlıklara cevap verecek nitelikte derlenmiştir. Eserler, aidiyeti bakımından yazarların doğduğu ülke başlığı altında bir araya getirilmiştir. Çeviri eserler, yazar alt başlığı altında çevirinin yayınlandığı ilk basım tarihi esas alınarak kronolojik şekilde sıralanmıştır.

Summary:

In this study, the literary works translated from Arabic to Turkish in the period between the years of 1990 and 2008 were examined. For a more convenient use, the information for each book has been presented in one part to be found under the same subheading. The Works have been categorized in accordance with the author?s country of origin and under the name of modern or classical literature term. The information about the works is presented in a chronological order on the basis of the publication dates of the translation.