Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Anabilim Dalı

1990 ? 2009 yılları arasında uygulanan para politikası ışığında yaşanan finansal krizler ve Türkiye örneği

Monetary policy applied between 1990 ? 2009 years under the financial crisis circumstances and Turkey case

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 262626 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Küreselleşme ile birlikte dünya ülkelerinin herhangi bir yerinde yaşanan veya meydana gelen ekonomik sorun, daralma birbiriyle direkt yada dolaylı ticari ilişkisi olan tüm ülkelerde aynı etkiyi göstermeye başlamıştır.Ülkemizde ise krizler, dünya genelindeki olayların yanısıra genelde iç gelişmelerdeki aksamalar etkisiyle oluştuğu görülmektedir. Buna rağmen 90lı yıllar ve sonrasında yaşanan krizlere bakıldığında her kriz sonrası benzer önlemler alınmış olsa da yine bir sonraki kriz ortamından kurtulunamamıştır.2008 yılında yaşanan kriz ise ülkemizin son 25 yıllık süreçte yaşadığı darboğazlardan farklı olarak aslen dış kaynaklı bir kriz olmakla beraber bu krizde tek başına ülkemizin yapabilecekleri kadar dünyada olanlar ve alınan önlemlerde önem kazanmıştır.1990-2010 periyodunda Türkiye'nin yaşadığı krizlerin nedenleri ve krizden çıkmak için uygulanan para politikaları günümüz krizinde net bir analiz yapabilmek için en önemli data ve kaynak olarak görülmektdir.

Summary:

With globalization of the world in any country thats having some economic problems, show the same effect with any country have trade relations with that country directly or indirectlyIn our country crisis mostly caused by the inner developments. But in 90s every crisis same measures were taken after each crisis, although still not been freed from the next crisisUnlikely the crisis of our country living in the last 25 year period, 2008 crisis caused by outter developments. Because of that fact the precaution taken by other countries are as important as our precautions.From 1990 to this year all the crisis that we have been through, the causes of the crisis, exit points and monetary policies implemented are the most important resource that will guide us in this crisis