Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

1990 döneminde abd'nin bm üzerindeki etkisi ve körfez krizi ile bosna-hersek müdahalesi'nde Bm'nin tutumu

Us's effect on the un in 1990's and the Un's behavior against the gulf crisis and the intervention of bosnia-herzigovina

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 208178 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1990 yılı dünya siyasetinde bir kırılma noktası olmustur. Soguk Savas adı verilen ve iki büyük ülkenin çekismesi çerçevesinde sekillenen dünya siyaseti, taraflardan Sovyetler Birligi'nin çöküsü ile son bulmustur. Bu süreçten galip taraf olarak çıkan Amerika Birlesik Devletleri'nin zaferi ise sadece son bulmus bir döneme iliskin degil, aynı zamanda gelecege dairdir. ABD'nin tek güç olmanın hak ve sorumlulugunu benimsemesi ve dünya siyasetindeki liderlik rolünü nasıl sürdürecegini kararlastırması neredeyse bütün 1990'lar dönemini kapsamıstır. Bu dönemde ABD izleyebilecegi yolları denemis; liderligini kuvvetlendirmeye ve bunu dünyaya kabul ettirmeye çalısmıstır. Soguk Savas sürecince demokrasi, insan hakları gibi kavramların üstüne basan ABD, tutumunun sürekliligini göstermek amacı ile uluslararası barısın korunması ile görevli olan Birlesmis Milletler'den faydalanmıstır. 1990'lar boyunca Irak, Somali, Kamboçya ve Yugoslavya gibi dünyanın dört bir yanında BM aracılıgı ile yer alan ABD, dıs politikası ve ulusal çıkarı kapsamında davranmıstır. Bu tutumunun en belirgin iki örnegini Körfez Savası ve Bosna-Hersek Savası olusturmaktadır. Bu çalısmada amaçlanan bu iki örnege de deginerek 1990'lar boyunca ABD ve BM arasındaki iliskiyi göstermek ve bu iliskinin içerigini ortaya çıkarmaktır

Summary:

1990 has been a break point in the world politics. The world politics which had been formed by the rivalry between two super powers that is called Cold War, had to change due to the collapse of Soviet Union as a party of the war. The victory of the winner, United States, is not only related to past era, but also related to the future. It took almost all the decade of 1990?s for US to get accustomed to the responsibilities and rights of being sole power in world politics and decide the way of leadership. In this decade US considered all the ways that can be pursued and tried to strenghten its leadership while it has been accepted by others. The U.S. which had dweeled on the concepts like democracy and human rights during the Cold War enjoed from United Nations as the guard of international peace for indicating continuity of its attitutide. During the 90?s U.S. had been involved to the situations all around the world from Iraq, Somali to Kambocia and Yugoslavia by the means of U.N. while taking its foreign policy and national interest as the first priority. The Gulf War and the War in Bosnia- Herzigova are the most prominent examples of U.S.?s attitude. In this study it is aimed to reflect the relation between the U.S. and the U.N. in the 90?s and to make it clear two examples are examined to show the nature of the relation.