Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı

1990 sonrası basın işletmelerinde değişim ve genel yayın yönetmenliğinin konumu (örnek olay olarak: Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinin karşılaştırılması)

Changing in press companies after 1990 and situation of chief editors (a case study: Comparing of Cumhuriyet and Milliyet newspapers)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 159662 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Özet Günümüzde her alanda neo-liberal eğilimler güç kazanmakta ve sosyal, kültürel ve ekonomik hayat artık küresel dinamikler ve aktörlerce belirlenmektedir Küreselleşme olgusunu, günümüzde geçerli olan sosyo-ekonomik yapı bakımından "tüketim kültürü" kavramında somutlaştırmak mümkündür Küreselleşme, bütün dünyayı değiştirirken Türkiye'de de ekonomik, kültürel ve politik yaşamın her alanında büyük çaplı değişimler yaşanmaya başlamıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Summary Nowadays, neo-liberal tendencies become stronger in all aspects and social, cultural and economic lives are determined by global actors and dynamics It's possible to make concrete the globalism notion in terms of current socio-economic structure On the one hand globalism changes the world; on the other hand a great metamorphosis has come out in every aspects of economic, cultural and political life of Turkey ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.