Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

1990 sonrası Moğalistan dış politikası

Mongolian foreign policy after 1990

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140953 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bu çalışmada 1990 sonrası Moğolistan dış politikası incelenmiştir Moğolistan dış politika oluşumunu etkileyen coğrafi konum, ekonomi, nüfus ve kültür gibi etkenler ince ayrıntılarla ele alınmıştır 1990"dan itibaren Moğolistan'ın Kuzey Doğu veya Orta Asya bölgelerinden hangisine dahil olduğu, hangi ülkenin Moğolistan'daki Rusya ve Çin çıkarlarını dengeleyecek üçüncü bir güç olabileceği tartışmaları gündeme gelmiştir 1990'da Moğolistan'da başlayan demokratik reform süreciyle birlikte hukuk düzeninde de değişiklikler meydana gelmiştir Buna bağlı olarak dış politikada karar verme mekanizmasında da değişikler yaşanmıştır İkili ilişkiler düzeyinde Moğolistan'ın geleneksel ilişkileri bulunan Rusya ve ÇHC dışında ABD, Japonya ve Güney Kore ile yeni kurulan ilişkiler incelenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

SUMMARY Mongolia's foreign policy after 1990 is examined in this study Aspects that influenced Mongolia's foreign policy are also investigated in detail, such as geographical location, economy, population and culture Starting from 1990's there have been significant debates within the country whether Mongolia belongs to Northeast region or Central Asia, or which third power could balance the Russian and Chinese interest in Mongolia The democratic reform that started in 1990 together with the changes in law and order brought about changes in Mongolia The changes in the international system and inside Mongolia had its effects on the foreign making process as well Mongolia's traditional relations with Russia and China, and newly established relations with the USA, Japon and South Korea are examined ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.