Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Bilim Dalı

1990 yılı sonrası dünya ekonomisinde yaşanan başlıca küresel krizlerin İMKB'ye bulaşma etkisi

Contagion effect from major global crisis occured at world economy after 1990s towards to ISE

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 280859 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1990' lı yıllardan sonra etkisini artıran küreselleşme süreci ile beraber ülkelerin mali piyasalarını serbestleştirme politikaları ve tekrarlayan küresel çapta finansal krizler birlikte yaşanmıştır. Bu çalışmada, Meksika, Güneydoğu Asya, Rusya ve ABD mortgage krizlerinin İMKB' ye bulaşma etkisi incelenmektedir. Çalışmanın amacı, finansal krizin etkisi altındaki bir piyasadan diğer piyasalara bulaşma etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Söz konusu etkinin modellenmesinde çeşitli EGARCH(p,q) modelleri kullanılmıştır. Yapılan ampirik çalışma neticesinde, çalışmamıza konu edilen krizlerin etkilediği yerel endekslerden İMKB 100 Endeksine doğru volatilite bulaşmasının varlığına dair bulgulara ulaşılmıştır.

Summary:

Global financial crisis have been widely and frequently observed since 1990s due to the increasing impact of globalization process, liberalization policies and recurring.In this study contagion effect of Mexican, South East, Russia and USA mortgage crisis on Istanbul Stock Exchange (ISE) 100 Index is analyzed. The main target is to decide on the existence of a contagion effect which spreads the crises from origin market to the other markets. So as to test the existence of this effect, various EGARCH(p,q) models are implemented. As a result of this emprical study, we reached some indications of presence of the contagion effect from the market under financial crises towards to the ISE 100 Index by means of volatility.