Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

1990'lı yıllarda Yunanistan'ın dış politikası

Foreign policy of Greece in 1990's

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 127788 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Soğuk Savaşın sona ermesinden sonra uluslararası sistem önemli ölçüde değişmiş ve yakın çevresinde ve sınır komşularında yaşanan bu değişim Yunanistan'ın uluslararası algılamalarını ve dış politika anlayışının değişmesine yol açmıştır. Doğu Bloku'nun yıkılması Balkanlarda kargaşa ve çatışmaların yaşanmasına neden olmuştur. Bölgede yeni kurulan devletler, etnik çatışmalar ve istikrarsızlık Yunanistan'ın güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit oluşturmuştur. Bu kapsamda 1990M yıllarda, Balkanların yeniden yapılanması ve bölgede istikrarın sağlanması Yunanistan ve Batılı müttefikleri için ciddi bir sorun teşkil etmiştir. 1990'ların ortalarında, Simitis'in getirdiği yeni perspektifle Yunanistan, AB'nin de desteğini alarak Balkanlarda istikrarın sağlanması için aktif bir rol oynamıştır. Simitis'in bu yeni dış politika perspektifi çerçevesinde Yunanistan, Türkiye ile de diyalog başlatılması yönünde girişimde bulunmuştur. Yunanistan bu dönemde, Türkiye ile gelişmekte olan ilişkileri de dahil tüm dış politika meselelerini Avrupa Birliği çerçevesine oturtmuştur.

Summary:

ABSTRACT After the ending of the Cold War, international system has changed radically and Greece's international perceptions and external policies have changed in important ways that reflect developments in the geopolitical environment, on Greece's borders and near abroad. Collapse of the Eastern Bloc has caused turmoil and conflict in the Balkans. Emerging states, ethnic conflicts and instability in the region have threatened the security of Greece. In this context, reconstruction and stabilization of Balkans and creating a stable order in the region became a major challenge for Greece and its Western partners in the 1990's. In the mid-1990s with the new perspective of Simitis, Greece has played an active role in promoting stability in the Balkans with support of the European Union. Since the mid- 1990's, Greece's economic and social relations with the Balkan states have improved. In this new foreign policy perspective of Simitis, Greece has attempted to initiate a dialogue with Turkey as well. In this period, Greece has placed all of its external policy challenges, including the developing relationship with Turkey, in a European Union frame.