Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

1991-1997 Türkiye'de Milli Görüş Hareketi

Milli Görüs in Turkey between 1991-1997

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 523026 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İslam dini ibadet yönü dışında toplumsal kuralları düzenlemeyi öngören bir dindir. Bu bakımdan din, toplumsal hayat ile doğrudan bir etkileşim içine girmiş ve onu derinlemesine etkilemiştir. Siyasal İslam bu etkileşimin yüz yıllar boyu sürmesinin sonucu tarihsel bir okuma olarak 19 yy. da doğmuştur. İslamcılık, ilk önce Osmanlı İmparatorluğunda devleti çöküşten kurtarmak için düşünülen bir fikriyat şeklinde ortaya çıkmıştır. Fakat seküler düşüncelerin yaygınlaşması ile dinin toplumsal yaşamı düzenleme yetisinin giderek kaybolması Siyasal İslam'ın bu yeni anlayışa muhalif bir politik akım olmasına neden olmuştur. Siyasal İslam'ın, Türkiye'de siyasal sistem içerisindeki etkileri açısından önemli bir yeri bulunmaktadır. 1991-1997 yılları arasında Türkiye'de Siyasal İslam'ın seyrini inceleyen bu çalışmada siyasal İslam'ın tarihsel gelişimi göz önünde bulundurularak, Refah Partisinin 28 Şubat 1997 tarihli MGK kararlarıyla fiilen görevden uzaklaştırılmasından sonra yaşanan değişimleri incelemektedir. Türkiye'de Siyasal İslam'ın en büyük temsilcisi konumunda olan Milli Görüş Hareketinin, 28 Şubat sonrası yaşamış olduğu değişim Refah Partisi ve Fazilet Partisi özelinde mukayese edilmiştir. Çalışmanın temellendiği konu darbe sonrası hareketin, Devlet ve Bürokrasi, Ekonomi, Laiklik ve Dine Bakış, Dış Politika başlıkları altında yaşadığı anlayış değişikliğini belirleyebilmektir.

Summary:

Islam is a religion that envisages the regulation of social rules outside the direction of worship. In this respect, religion has directly interacted with social life and has deeply influenced it. Political Islam is the result of this interaction for hundreds of years. also born. Islamism first emerged in the Ottoman Empire in the form of an idea intended to rescue the state from collapse. But the proliferation of secular ideas and the gradual disappearance of the capacity to organize religious social life has led political Islam to be a political trend opposing this new understanding. Political Islam is an important place in terms of the impact of the political system in Turkey. Between the years 1991-1997, considering the historical development of political Islam in this study to examine the course of political Islam in Turkey is actually examine the changes that took place after the removal from office of the MGK decision of 28 February 1997 of the Welfare Party. In Turkey, the Milli Görüş Movement, which is the biggest representative of the position of political Islam, the change is experienced after 28 February Welfare Party and the Virtue Party was compared in private. The subject on which the work is based is to be able to determine the change of understanding under the post-coup motions, State and Bureaucracy, Economics, Secularism and Religion Policy and Foreign Policy.