Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı

1992-2006 yılları arasında uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yönünden, türkiye cumhuriyeti polis teşkilatı ve yabancı devlet polis teşkilatları arasındaki adli yardımlaşmalara AB sürecinin etkileri

The effects of eu process to the co-operation of the EU member states and non-member and the police organization of Turkey on drug trafficking and people smuggling between 1992 and 2006 years

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 214111 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın ilk bölümü, genel hatları ile sınır aşan örgütlü suçlardan uyuşturucu ve insan kaçakçılığı suçlarını (Ağırlıklı olarak göçmen kaçakçılığı suçunu), bu suçların terör örgütleri ile bağlantısını kapsamaktadır. İkinci bölümde; bu suçlarla mücadelede uluslararası polis iş birliği, polis iş birliği için kurulmuş başlıca uluslararası kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti Polis Teşkilatı ile bu kuruluşların ilişkileri anlatılmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise Avrupa Birliği Üyesi olan ve olmayan devletler ile iş birliği içinde yapılan operasyonlara da değinilerek; Avrupa Birliği sürecinin, Türkiye Cumhuriyeti Polis Teşkilatı'nın uluslararası polis adli iş birliğine etkileri anlatılacaktır.

Summary:

The first part of this study includes the general lines of drug trafficking and people smuggling (Predominantly in smuggling of immigrants) from cross-border organized crimes, the connections of these crimes with terror organizations. International police co-operations in the struggle with these crimes and main international institutions which have been set up for these co-operations, relations of these institutions with the Police Organization of Turkey are studied in the second part. In the third part of the study, co-operations between the European Union member states and non-member on the one hand and the effects of the European Union process to the police organization of Turkey on the other hand will be examined.