Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Halk Sağlığı Anabilim Dalı

1993-2000 yılları arasında İstanbul ilindeki bildirimi zorunlu hastalıkların durumu

Situation of mandotory reporting disease in Istanbul between 1993-2000 years

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 124349 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Özet 1993-2000 yıllarına ait İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği Bildirimi Zorunlu Hastalık Formu incelenmiş, verilerin beklenenin çok altında olması sebebi ile analiz edilmemiştir. Bu aksaklığın giderilmesi için mikrobiyoloji laboratuarının Dildirime katılması; Tıp Fakülteleri ve Tabip Odalarının, Sağlık Bakanlığı ile Birlikte çalışması gerektiği vurgulanmıştır., Summary Between 1993-2000 years, İstanbul City Mandatory Reporting Disease Form has been analised. Due to very low and unreliable reporting number, statistical analyse could not been done. To overcome this problem, microbiological labrotories should also report and medical faculties and Turkish Medical Association should work together with Turkish Health Ministry. 25

Summary:

Özet 1993-2000 yıllarına ait İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği Bildirimi Zorunlu Hastalık Formu incelenmiş, verilerin beklenenin çok altında olması sebebi ile analiz edilmemiştir. Bu aksaklığın giderilmesi için mikrobiyoloji laboratuarının Dildirime katılması; Tıp Fakülteleri ve Tabip Odalarının, Sağlık Bakanlığı ile Birlikte çalışması gerektiği vurgulanmıştır., Summary Between 1993-2000 years, İstanbul City Mandatory Reporting Disease Form has been analised. Due to very low and unreliable reporting number, statistical analyse could not been done. To overcome this problem, microbiological labrotories should also report and medical faculties and Turkish Medical Association should work together with Turkish Health Ministry. 25